Amity

Prevencija nasilja nad starijim ženama na selu

Juče je u prostorijama Agencije Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena, održana svečanost povodom početka realizacije projekta „Unapređena bezbednost žena u Srbiji“, na kojoj su učestvovale, pored predstavnica UN Women, predstavnice pet podržanih OCD iz Srbije, kancelarije Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, i predstavnici Ambasada Kraljevine Norveške i Portugalije. Na ovoj svečanosti, učestvovale su i predstavnice Amity-a.

Nasilje nad starijim ženama je široko rasprostranjeno i uglavnom skriveno

Amity projekat: „Za život starijih žena iz seoskih sredina bez nasilja i diskriminacije“ je jedan od pet podržanih projekata ženskih OCD, koji ćemo u narednih godinu dana realizovati u partnerstvu sa udruženjima Ženska inicijativa Trstenik i Zlatiborski krug iz Čajetine. Kroz ovaj projekat, ćemo doprineti povećanju znanja starijih žena koje žive u seoskim sredinama, posebno onih iz osetljivih grupa, koje se suočavaju sa višestrukom diskriminacijom, da prepoznaju nasilje i rodnu diskriminaciju kojima su izložene i osnaživanju da prijavljuju ove pojave odnosno traže zaštitu na koju imaju pravo.

Nasilje nad starijim ženama je široko rasprostranjeno i uglavnom skriveno. Rodni aspekti starenja ukazuju da su starije žene u odnosu na starije muškarce u većem riziku od nasilja. Mnoge starije žene godinama trpe nasilje u porodici od supružnika, partnera ili drugih članova porodice, kao i od drugih osoba izvan porodice, ali o tome ćute, jer smatraju to prihvatljivim modelom ponašanja. Neke starije žene ne prijavljuju nasilje zbog straha, sramote, neznanja kome i kako treba da se obrate ili iz uverenja da im niko neće poverovati.

Kroz ovaj Projekat, želimo da damo doprinos da starije žene iz Trsteničkih i Čajetinskih sela izgrade samopouzdanje u prijavljivanju nasilja kome su često izložene, te da žive u društvu bez nasilja i rodno zasnovane diskriminacije. Takođe kroz Projekat želimo da ojačamo kapacitete partnerskih i drugih ženskih organizacija i javnih ustanova iz Zlatiborskog i Rasinskog okruga za zaštitu starijih žena koje trpe nasilje. Konačno, akcije i kampanje koje sprovodimo doprineće podizanju nivoa senzibilisanosti opšte javnosti o štetnosti nasilja i diskriminacije nad starijim ženama i značaju zaštite.

Rodni aspekti starenja ukazuju da su starije žene u odnosu na starije muškarce u većem riziku od nasilja

Ovo ćemo postići kroz realizaciju 10 radionica (po pet u trsteničkim i čajetinskim selima), na kojima će učestvovati najmanje 200 starijih žena, zatim kroz dve održane obuke za 40 gerontodomaćica i volontera iz Čajetine i Trstenika, koji pružaju usluge pomoći u kući u seoskim sredinama, gde ćemo ih osnažiti da prepoznaju nasilje i diskriminaciju nad starijim ženama i da ih podstiču da isto prijavljuju. Održaćemo i dve obuke za 50 stručnih radnika zaposlenih u ženskim OCD i javnim ustanovama iz Zlatiborskog i Rasinskog okruga, koji rade na zaštiti od nasilja, diskriminacije, kako bismo ih dodatno osnažili da prepoznaju specifičnosti nasilja i diskriminacije nad starijim ženama i da reaguju na te pojave.

U okviru projekta, radićemo i na podizanju nivoa svesti senzibilisanosti šire javnosti o rodno zasnovanom nasilju i diskriminaciji nad starijim ženama iz seoskih sredina i o značaju sprečavanja ovih pojava. Promovisaćemo kulturu tolerancije prema starijim ženama, kako kroz distribuciju promotivnih i zagovaračkih materijala, tako i kroz medijske nastupe i kroz lokalne kampanje tokom 16 dana aktivizma.

vladesataric