Amity

„Zanemarena su ljudska prava starijih tokom pandemije“

Zlostavljanje i zanemarivanje starijih osoba najskrivenija su i nedovoljno prijavljivana i rešavana kršenja njihovih ljudskih prava tokom pandemije

Beograd 15.jun 2021. godine

Na današnjoj Konferenciji za medije Udruženja građana „Snaga prijateljstva“ – Amity, povodom obeležavanja Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad starijim osobama, skrenuta je pažnja da je nasilje nad starijim osobama najsramniji vid nasilja, da je ono izraz rodne diskriminacije i nedostatka društvene odgovornosti za nasilje nad onima koji nemaju moć niti sposobnost da mu se odupru.

Upozoreno je da je nasilje nad starijima bilo rasprostranjeno i ranije a i u vreme pandemije, o čemu svedoče i novinski članci, po kojima su u periodu od 1. januara 2021. godine do danas u Srbiji brutalno ubijene četiri žene starije od 72 godine. Porastao je i broj prijava porodičnog nasilja u 2020, u kojima su žrtve starije osobe, u odnosu na 2019. godinu. Otuda je veoma važno raditi na povećanju prevencije i skriningu nasilja nad starijim osobama. Apelujemo na nadležne i da se nasilje inkriminiše kao posebno krivično delo.

Tokom pandemije, zanemarene su potrebe i prava starijih osoba, nekovid pacijenata, jer su im uglavnom bile nepristupačne usluge državne zdravstvene i socijalne zaštite, što je potvrdilo i Amity istraživanje (kraj aprila – početak maja 2021) po kome je više od 87% ispitanika ocenilo da je COVID-19 značajno otežao pristup posebno specijalističkim pregledima, dijagnostičkim procedurama, ranije zakazanim operacijama i rehabilitacionim tretmanima.

Dnevne usluge socijalne zaštite u lokalnoj zajednici u vreme vanrednog stanja, uglavnom su bile nepristupačne, dok gerontodomaćice u nekim opštinama i danas, posle 15 meseci od početka pandemije, ne ulaze u kuće/stanove korisnika, da im pomognu, već samo dolaze do vrata, da donesu kupljene namirnice ili lekove i plaćene račune. Klubovi za starije još uvek ne funkcionišu, dok je smeštaj u domove za starije bio krajnje redukovan u najvećem broju meseci tokom pandemije, a starijima, kovid pacijentima koji su izašli iz kovid bolnica, nije bio dozvoljen smeštaj, uprkos tome što su živeli sami i nije imao ko da im pruži potrebne usluge i pomoć u kući.

Posete korisnicima domova bile su u nekim periodima potpuno zabranjene, a u nekim periodima krajnje redukovane, a korisnicima je punih 13 meseci bio zabranjen izlazak iz domova. Ove zabrane su imale negativan uticaj, kako na korisnike, tako i na zaposlene i na opšte stanje članova porodica korisnika.

Zato je neophodno pri novim sličnim krizama i vanrednim situacijama uključiti i predstavnike starijih osoba u njihovih staratelja u kriznim štabovima i na svim nivoima, gde se donose odluke koje se tiču i starijih osoba.

Troškovi realizovanja ove konferencije za medije su pokriveni kroz Projekat: „Za poštovanje prava starijih tokom pandemije“ koji Amity realizuje u partnerstvu sa Caritasom „Sv. Anastazija“, Sremska Mitrovica, za koji je dobio podršku projekta Vlade Švajcarske „Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT“, koji sporovode Helvetas Swiss Intercooperation i Građanske inicijative.

mr Nadežda Satarić, Amity

Foto: Medija centar i Amity arhiv

vladesataric