Amity

Starije žene u fokusu

„Ljudska prava, zabrana diskriminacije i rodna ravnopravnost“

Na skupu u hotelu Palas, 22. juna 2021, učestvovalo je 20 predstavnika/ca iz 10 udruženja penzionera sa sedištem u Beogradu, Crvenog krsta Srbije i Hrišćansko humanitarne organizacije Hleb života. Bilo je 14 žena i šest muškaraca. Među muškarcima, četiri su na pozicijama predsednika, zamenika predsednika ili sekretara u svojim udruženjima, a samo jedan je član udruženja, dok je predstavnik CK Srbije stručni saradnik. Od 14 žena učesnica obuke, 10 ih dolazi iz udruženja penzionera, od kojih su osam njih na funkcijama u udruženju, počev od predsednice Udruženja, predsednice Gradskog ili Mesnog odbora, tehnički sekretar ili blagajnica i dve članice iz Hleba života, stručni saradnik iz CK Srbije i članica Amity-a.

Učesnice/ci skupa su saglasni da je položaj starijih osoba, a posebno starijih žena, specifičan i teži u odnosu na ostale uzrasne grupe. Uverenja su da je ipak najteže starijim ženama koje žive u seoskoj sredini, starijim romkinjama i starijim ženama sa invaliditetom. Prepoznaju diskriminaciju nad starijim osobama, uključujući i starije žene, ali veruju da je ona odraz društvenih vrednosti sistema u kome su odrastali i aktuelnog sistema i da i same starije osobe doprinose diskriminatornim ponašanjima prema njima.

Kada je u pitanju koncept rodne ravnopravnosti, uverenja su da su žene i muškarci u našem društvu ravnopravni, i kada je u pitanju školovanje, zapošljavanje, plate, a što su neravnopravne u kući, zato su krive više same žene koje sebe stavljaju u poziciju da su one te koje su odgovorne i za decu i za kuhinju i za kućne poslove, a muškarci samo da zarade novac. Svesni su učesnici da će dugo vremena proći do istinske ravnopravnosti žena i muškaraca, ali da malim koracima moramo menjati svest, počev od dece najranijeg uzrasta, pa zaključno sa najstarijima.

Slažu se da se treba zalagati za kvote za starije žene, u okviru kvota za učešće žena u Parlamentu Srbije i u opštinskim/gradskim skupštinama, kao i u mesnim zajednicama.

Bili su veoma zainteresovani za nove informacije i primere rodnih nejednakosti i ishoda tih nejednakosti u starosti, posebno kod starijih žena. Konstatovali smo da sve učesnice/ci i još veliki broj njihovih koleginica i kolega iz udruženja su zapravo jedan veliki resurs koji nije dovoljno prepoznat i korišćen u našem društvu. Resurs su u znanju, u iskustvu, resurs su za identifikaciju najugroženijih starijih penzionera i podršku njima, kao i za razne druge akcije u lokalnim zajednicama.

Aktivnost je realizovana u okviru Projekta „Za povećano učestvovanje starijih žena u javnom i političkom životu“, koji realizuju Udruženje Amity i Udruženje građanki FemPlatz, a finansira Evropska unija.

vladesataric