Amity

Obuke za gerontodomaćice i volontere koji rade sa starijim ženama

U petak, 16. jula 2021. godine, bili smo u Čajetini, gde smo realizovali obuku za gerontodomaćice i volontere, koji pružaju pomoć u kući odraslim i starijim osobama u Čajetini, uključujući i seoske sredine. Tema obuke bila je: Prepoznavanje nasilja i diskriminacije nad starijim ženama, ohrabrivanje starijih žena da ga prijavljuju ili da gerontodomaćice to čine umesto njih. Sve učesnice obuke (20 njih) osposobljene su da prepoznaju nasilje i informisane su šta su akti diskriminacije nad starijim ženama. Stekle su više znanja o tome zašto je važno da starije žene prijavljuju nasilje i diskriminaciju i kome i kako da prijave nasilje i diskriminaciju. Senzibilisane su kako da podstiču starije žene da prijavljuju ove pojave ili da one lično to čine, ako starije žene to ne žele ili nemaju mogućnosti da učine same.

Obuka je bila krajnje interaktivna, jer su gerontodomaćice i volonteri sve vreme postavljali pitanja, komentarisali i pokazali izuzetnu zainteresovanost za temu. Na kraju smo konstatovali da nasilja nad starijim ženama i te kako ima i u njihovoj sredini, ali da je mnogo teško privoleti starije žene da o tome uopšte i govore. Konstatovali su da će im novostečena znanja koristiti u svom svakodnevnom radu i sugerisali su da se u razgovore, kada budemo vodili sa starijim ženama, uključe i starije žene iz seoskih sredina, jer su i one u riziku, a one će se sigurno lakše odlučivati da više ne trpe i ne ćute o nasilju, već da traže zaštitu i da ga prijavljuju.

Ovo je deo aktivnosti iz projekta: “Za život starijih žena iz seoskih sredina bez nasilja i diskriminacije”, koji realizujemo u partnerstvu sa udruženjem “Zlatiborski krug” iz Čajetine, a u okviru projekta: „Unapređenje bezbednosti žena u Srbiji”, koji sprovodi Agencija Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena (UN Women), u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova, a uz podršku Norveške ambasade u Beogradu.

vladesataric