Amity

Zašto starije žene iz Beograda i Novog Sada ne učestvuju više u društvenom životu zajednice

Obukama u Beogradu i Novom Sadu, koje su realizovane krajem septembra, završili smo ciklus obuka starijih žena iz svih šest regiona uključenih u projekat, a na temu: „Ljudska prava, zabrana diskriminacije i rodna ravnopravnost“.

Učesnice  su bili aktivne i veoma otvorene u razgovoru i spremne da prime nove informacije i znanja iz oblasti ljudskih prava, rodne ravnopravnosti i u vezi sa diskriminacijom. Kada smo im predstavile ključne nalaze istraživanja potvrdile su da ona odslikavaju stanje i u Beogradu.

Sasvim su se složile sa preporukama koje smo formulisali prema donosiocima odluka na nacionalnom nivou: Da se u kvotama za manje zastupljen pol (žene) uvrsti i kvota za starije žene, kao i sa ključnom preporukom za lokalne samouprave: Da se ustanove saveti za pitanja starosti i starenja na lokalnom nivou i da se u iste uključe i starije žene.

Potpuno se slažu da većina starijih žena ipak nisu aktivne u društvenom i političkom životu. Smatraju da je normalno da nemaju sve afiniteta prema politici i da njome treba da se bave one koje to interesuje ali za učešće  starijih žena u društvenom životu treba da vlada mnogo veće interesovanje. Evo nekih od njihovih odgovora na pitanje: Zašto starije žene više ne učestvuju u društvenom životu u zajednicama i šta treba uraditi da više učestvuju?:

„Treba da budu bolje informisane, i da im se objasni zbog čega je to važno.“

„Da se mesne zajednice više apolitizuju, kako bi privukle žene koje nisu članice partija i da se više osniva ženskih udruženja u lokalnim zajednicama.“

„Osloboditi ih kućnih i porodičnih obaveza. Olakšati im pristup mesnim zajednicama i uključiti ih u odlučivanje a ne samo da budu glasačka mašina za već pripremljene predloge.“

„Izvući ih iz kuće za početak a onda razgovarati sa njima i motivisati ih da budu aktivnije ukazivanjem na benefite koje će time imati.“

„Žene da bi bile aktivnije treba da smanje gledanje rijaliti programa. Imam utisak da „Veliki brat“, „Zadruga“, „Parovi“ zaglupljuju narod i teraju ih da misle o tuđim životima a ne o svom.“

„Neke slabo i izlaze iz kuće zato što nemaju šta pristojno da obuku a i nemaju novca za džeparac. Ne ide se praznog novčanika u društvo.“

„Starije žene treba motivisati. Treba im ukazati poverenje. Sa nivoa vlasti treba im slati poruke da su i one značajne i važne za društvo i ohrabriti ih da učestvuju – slati im poruke da im je stalo do mišljenja i starijih žena.“

„Lokalne zajednice moraju animirati starije žene u kulturnim, dobrotvotnim akcijama i zahvaljivati im na njihovom doprinosu.“

„Svako ima svoju mogućnost kretanja, svoj cilj, svoja interesovanja. U mladosti se već postavljaju ciljevi koje samo treba slediti i u starosti.“

„Treba da budu informisane i da imaju volju za aktivizam u zajednici.“

„Treba da imaju podršku od strane svoje porodice.“

„Za učestvovanje je važno da imaju dobro zdravlje i materijalnu sigurnost.“

 I u Beogradu i u Novom Sadu, starije žene su konstatovale da je za veći angažman žena u društvenom životu zajednice nedostaje okruženje koje daje nadu za promene.

Aktivnost je realizovana u okviru Projekta „Za povećano učestvovanje starijih žena u javnom i političkom životu“, koji realizuju Udruženje Amity i Udruženje građanki FemPlatz, a finansira Evropska unija.

vladesataric