Amity

Uspešno smo realizovali projekat “Za život starijih žena iz seoskih sredina bez nasilja i diskriminacije”

Amity je u partnerstvu sa Ženskom inicijativom iz Trstenika i udruženjem Zlatiborski krug iz Čajetine u periodu od 5.maja 2021. do 4.maja 2022.godine uspeo da kroz 10 radionica obuči 177 starijih žena i 41 starijeg muškarca iz 49 seoskih sredina i iz Trstenika, Čajetine i Aleksandrovca, o specifičnostima i vrstama nasilja i diskriminacije nad starijim ženama. Ukazali smo im na značaj prijavljivanja nasilja i diskriminacije i informisali o dostupnim akterima i merama za zaštitu. Kroz dve obuke, povećali smo nivo znanja gerontodomaćica i volontera iz Trstenika i Čajetine, koji pružaju usluge pomoći u kući starijima, i osnažili ih da prepoznaju nasilje i diskriminaciju nad starijim ženama i da ih podstiču da isto prijavljuju. Takođe smo, kroz dve obuke, u Užicu i Kruševcu, osnažili 47 stručnih radnika zaposlenih u ženskim OCD i javnim ustanovama iz Zlatiborskog i Rasinskog okruga koji rade sa starijima, da prepoznaju specifičnosti nasilja i diskriminacije nad starijim ženama i da reaguju na isto.

Programsku evaluaciju Projekta uradila je konsultatnska agencija Tabula iz Beograda, koja je veoma pozitivno ocenila ceo Projekat i postignuća na njemu. U sažetku evaluacije, konsultantkinja Tanja Bjelanović, napisala je:

“Projekat ima visok stepen relevantnosti jer se temom nasilja i diskriminacije prema starijim ženama iz seoskih sredina niko ne bavi na izdvojen i sistematičan način. Istovremeno, problem u drušvu je izražen a usluge podrške su diskriminatorne prema starijim ženama. Šira javnost i dalje ne prepoznaje i ne prijavljuje nasilje, štaviše sklona je da ga odobrava.

Projekat je bio najdelotvorniji kada je u pitanju rad sa starijim ženama iz seoskih područja. Žene su osposobljene da prepoznaju problem i progovorile su o njemu, dok je za jače osnaživanje i prijavu nasilja potreban intenzivniji rad i uključivanje srodnika. Delotvornost je nešto manja kod stručnih radnika, pri čemu se rad sa gerontodomaćicama pokazao delotvornim (uz potreban nastavak i produbljivanje) a sa institucijama nešto manje (potrebno više i raznih formi susreta). Odziv medija i medijska promocija su bili odlični, dok se o njenoj delotvornosti na stavove javnosti ne može govoriti bez dodatnih podataka i dužeg rada.

Projekat je ostvario delimičan društveni uticaj, što je i za očekivati s obzirom na ograničeno trajanje i resurse. Izuzetno je uspešan kada je u pitanju otvaranje teme u javnosti i edukacija o prepoznavanju nasilja, naročito među ženama (i muškarcima, po prvi put!) u seoskim sredinama. Za uticaj na praksu prijavljivanja nasilja, sistem usluga kao i stavove javnosti, potrebno je dugoročno delovanje, šira inicijativa sa više uključenih aktera i delovanjem sa nacionalnog nivoa sistemski, i mnogo veći resursi.

Efikasnost projekta je na visokom nivou. Sve aktivnosti su sprovedene prema planu i u zadatom roku, dok su resursi iskorišćeni na isplativ način. Indikatori su za dve grupe aktivnosti premašeni (rad sa ženama-109% i medijima-150%), dok su za rad sa stručnjacima postignuti sa 97%, što je posledica spoljnih okolnosti koje su bile izvan uticaja projektnog tima. Saradnja sa lokalnim organizacijama i prisustvo na terenu su se pokazali kao veoma efikasni. Izazovi pandemije su uspešno savladani dok je za okolinu Čajetine potrebno izostaviti zimski period u planiranju aktivnosti.

Projekat ima potencijal za održivost. Relevantnost teme, veliki odziv učesnica i medija, zainteresovanost ciljne grupe, profesionalizam, posvećenost temi i spremnost za nastavak Amity-a i lokalnih organizacija, predstavljaju važne faktore i odličan osnov za održivost. Finansijska održivost može predstavljati izazov, a šansa su novi projekti u partnerstvu sa organizacijama i mrežama koje se bave temom nasilja.

Dodatnu vrednost projekta predstavlja prikupljanje informacija sa terena i sama činjenica da se zajednica okupila. Organizacije su dobile još dublji uvid u stanje na terenu. Projekat se odigrao neposredno nakon jeka pandemije Kovid kada su veoma nedostajali živi susreti. Ovo je tim važnije što su se ti susreti odigrali u sredinama gde takvih događaja nema i potrebni su stanovništvu.”

Projekat je sproveden od strane Amity-a u saradnji sa udruženjima „Zlatiborski krug“ iz Čajetine i „Ženska inicijativa“ iz Trstenika. Realizovan je u okviru projekta „Unapređenje bezbednosti žena u Srbiji”, koji sprovodi Agencija Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena u Srbiji (UN Women), u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova, a uz podršku Norveške ambasade u Beogradu

Kompletnu evaluaciju možete pročitati na linku.

vladesataric