Amity

Konferencija „Institucionalni odgovor na femicid u Republici Srbiji”

U Domu Narodne skupštine Republike Srbije, 28. decembra 2022. godine, održana je konferencija na kojoj su učestvovali narodni poslanici, predstavnici Vlade i svih ministarstava i institucija nadležnih za pitanja nasilja nad ženama i femicida, uključujući i predstavnike nezavisnih institucija, te organizacija civilnog društva, Misije OEBS-a u Srbiji i Programa Ujedinjenih nacija za razvoj.

Na konferenciji je učestvovala i predstavnica Amityja, Nadežda Satarić, koja je u diskusiji skrenula pažnju na posebno osetljivu grupu starijih žena kada su nasilje i femicid u pitanju. Navela je da je i ove godine među ubijenim ženama svaka četvrta starija od 65 godina i skoro sve su živele u seoskim sredinama. Istakla je da neke starije žene ne prijavljuju nasilje zbog straha, zbog sramote, neznanja kome i kako treba da se obrate ili iz uverenja da im niko neće poverovati i neće ih zaštititi. Čak i kada prijave nasilje kojem su izložene, nedovoljno su podržane od strane službi za podršku, što su potvrdili i intervjuisani stručnjaci, učesnici Ankete o nasilju nad ženama, koju je sproveo OEBS, 2018. godine.
Naglasila je da je neophodno podzakonskom regulativom doneti protokole za prevenciju nasilja prema starijima poput onih za prevenciju nasilja prema deci i propisati konkretne mere za skrining nasilja nad starijima, prvenstveno u sektoru zdravstvene zaštite (kod izabranog lekara, koga svaka starija osoba poseti makar jednom godišnje) i u sektoru socijalne zaštite gde stariji odlaze da bi iskoristili neko od prava iz socijalne zaštite.

Ovu konferenciju je organizovala Ženska parlamentarna mreža i Odbor za ljudska i manjinska prava i rodnu ravnopravnost.

vladesataric