Amity

Godišnji izveštaj Amity-a za 2022. godinu

Od osnivanja Amity-ja, 1999. godine, nismo imali težu poslovnu godinu od 2022. godine. Nismo uspeli da obezbedimo novac za nesmetano funkcionisanje Udruženja, pa smo bili u situaciji da raskinemo radni odnos sa dvoje dugogodišnjih zaposlenih stručnjaka. Ostali smo bez prevodioca za engleski jezik i bez jednog program koordinatora. Nismo uspeli da obezbedimo novac od strane donatora, za finansiranje naših programskih aktivnosti, kao ni da dobijemo novac ni za jedan od tri nova projekta koja smo pisali tokom godine.

U vrlo skučenim finansijskim mogućnostima, uspeli smo završimo realizaciju dva projekta koje smo započeli u 2021. godini i da realizujemo još dva tradicionalna Amity projekta:

  • „Za život starijih žena iz seoskih sredina bez nasilja i diskriminacije“, 5. maj 2021. do 4. maja 2022. godine (UN Women);
  • „Promocija nediskriminacije i zaštite od nasilja nad starijim ženama u uslovima pandemije“, 1. oktobar 2021. – 31. mart 2022. godine (Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog);
  • Promocija aktivnog starenja – Кonkurs za „Draganovu nagradu 2022“, januar-avgust 2022. (privatna donacija Jasmine Bebe Кuke) i
  • Foto konkurs na temu „Lepota starenja“, koji smo realizovali u partnerstvu sa Foto savezom Srbije, u periodu od 1. jula do 31. decembra 2022. godine.

Na realizaciji ovih projekata, kao i svih ostalih aktivnosti koje smo sproveli, bilo je angažovano dvoje zaposlenih u kancelariji, od kojih jedno sa punim radnim vremenom i još osam stručnjaka angažovanih po osnovu ugovora o delu ili autorskih ugovora.

Imali smo dva člana udruženja sa plaćenom članarinom u 2022. godini.

Povodom Međunarodnog dana ljudskih prava, naše Udruženje je dobilo zahvalnicu od Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, za doprinos unapređenju rada Saveta za praćenje primene preporuka Ujedinjenih nacija za ljudska prava i saradnji sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog na unapređenju ljudskih prava. Zahvalnice su dodeljene na Dan ljudskih prava, 10. decembra 2022, na svečanoj sednici u Skupštini Srbije.

Uprkos lošoj poslovnoj godini, zadržali smo angažman Amity-ja u sva tri ključna aspekta delovanja, ali u smanjenom obimu:

  • Razvoj nedostajućih servisa i usluga socijalne zaštite u lokalnim zajednicama;
  • Učešće u kreiranju društvenih politika koje se odnose na ranjive društvene grupe;
  • Podrška jačanju kapaciteta stručnjaka za rad sa ranjivim grupama i drugih organizacija

Opširni Godišnji izveštaj za 2022. možete pogledati na linku

vladesataric