Amity

Nakon 12 godina rada, analizirajući stečena znanja, kako ona dobijena putem akademskog obrazovanja, potom kroz više desetina seminara i radionica, i možda kao najvažnije, kroz znanja prikupljena radom na terenu sa ljudima, Amity odlučuje da ta znanja pretvori u obuke kojima bi nastavio da radi na unapređenju znanja i veština profesionalaca iz oblasti socijalne zaštite, ali i stručnih radnika iz drugih oblasti zainteresovanih za navedene teme.

Tako je 2012. godine, kod Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu, akreditovan prvi Program obuke, pod nazivom “Program osnovne obuke za izradu plana mapiranja i izlaska na teren u cilju identifikacije najisključenije dece sa smetnjama u razvoju” (pod rednim brojem 129).

U želji da akreditovani programi obuke budu što više u skladu sa realnim potrebama za podrškom profesionalcima, pravimo kraću pauzu po pitanju akreditacije obuke, da krajem bismo 2015. godine akreditovali drugi po redu Program obuke pod nazivom “Ljudska prava i kvalitet života starijih u ustanovama za smeštaj” (pod rednim brojem 181).

Starije osobe, kao posebno osetljiva grupa stanovništva, često su izložene najrazličitijim oblicima zanemarivanja, zlostavljanja, odnosno nasilja, što može dovesti ili već predstavlja kršenje i ugrožavanje njihovih ljudskih prava i sloboda. To onda doprinosi društvenoj izolaciji i marginalizaciji starijih. Ove pojave su postojale ranije a postoje i sada u svim društvenim sistemima i državnim uređenjima, samo su njihova terminološka određenja bila drugačija. U želji da doprinesemo prevenciji nasilja nad starijim osobama unapređenjem znanja profesionalaca da prepoznaju i reaguju na nasilje 2018. godine smo akreditovali treći po redu program obuke, ovoga puta na temu “Nasilje nad starijim osobama, specifičnosti, prepoznavanje i strategije prevencije” (pod rednim brojem 228)

Više o samim programima možete naći u pojedinačnim linkovima na našem sajtu u okviru kartice u meniju pod nazivom “Edukacije”.

Ukoliko ste zainteresovani za neki od dva ponuđena programa obuke, možete nas kontaktirati putem mejla nada@amity-yu.org.