Amity

Naziv radionice: „Određivanje stepena podrške i individualnog plana usluge za korisnike ustanova za smeštaj odraslih i starijih lica“

Profil učesnika: Stručni radnici ustanova za smeštaj odraslih i starijih i centara za socijalni rad

Predviđeni broj učesnika: Između 20 i 30 učesnika po skupu

Cilj radionice: Cilj radionice je povećati nivo znanja stručnih radnika zaposlenih u ustanovama za smeštaj odraslih i starijih i u centrima za socijalni rad o metodologiji određivanja stepena podrške i izradi individualnog plana usluge, uz punu participaciju i poštovanje prava korisnika.

Očekivani rezultati radionice:

Zaposleni u ustanovama za smeštaj odraslih i starijih i u centrima za socijalni rad, a koji pružaju usluge i starijima, jasnije prepoznaju i ovladali su tehnikama za određivanje stepena podrške korisnicima.

Zaposleni u ustanovama za smeštaj odraslih i starijih i u centrima za socijalni rad, a koji pružaju usluge i starijima, jasnije prepoznaju i ovladali su metodologijom izrade individualnog plana usluge za korisnika

Povećan stepen zadovoljstva korisnika pri korišćenju usluga u ustanovama za smeštaj odraslih i starijih

Broj Odluke o prihvatanju realizacije: 5507-831