Amity

Naziv radionice: „Šta su sve diskriminatorna ponašanja prema starijima i kako ih prevenirati“

Profil učesnika: Zaposleni u lokalnim zajednicama u javnim ustanovama koje pružaju usluge i starijima, i aktivnosti organizacija civilnog društva koji rade sa starijima/za starije.

Predviđeni broj učesnika: Između 20 i 30 učesnika po skupu

Cilj radionice: Cilj radionica je povećati senzibilisanost osoblja zaposlenog u javnim ustanovama u oblasti antidiskriminacionih politika prema starijim osobama i njihovu proaktivnost u pružanju kvalitetnih usluga bez diskriminatornih ponašanja prema starijima.

Očekivani rezultati radionice:

Zaposleni u javnim ustanovama socijalne i zdravstvene zaštite, lokalnim samoupravama, pošti i banci, a koji pružaju usluge i starijima, jasnije prepoznaju diskriminaciona ponašanja prema starijima i osnaženi su da menjaju svoja i ponašanja zaposlenih u svojim ustanovama.

Uspostavljen konstruktivan dijalog između zaposlenih u javnim ustanovama i aktivista iz OCD koji rade sa starijima/za starije u razmeni informacija i zajedničkom pristupu rešavanju pitanja zbog kojih im se stariji obraćaju.

Povećan stepen zadovoljstva starijih pri korišćenju javnih usluga u lokalnim zajednicama.

Broj Odluke o prihvatanju realizacije: 5507-642