Amity

Zašto nam je potrebna Vaša pomoć

Zato što samo zajedno možemo da menjamo stvari na bolje

Na poslednjoj godišnjoj Skupštini Udruženja (2016.) usvojili smo novi Pravilnik o članstvu, koji je u skladu sa Zakonom o udruženjima i Statutom naše organizacije.

Naše Udruženje je osnovano radi ostvarivanja ciljeva u oblastima: socijalnog i ekonomskog razvoja, smanjenja siromaštva, povećanja socijalne uključenosti i ostvarivanja ljudskih prava.

Posebno se zalažemo za interese ugroženih grupa i/ili pojedinaca, doprinoseći da se uobliče socijalne politike i programi delovanja za njih. Između ostalog, širimo informacije i radimo na podizanju nivoa svesti javnosti o pitanjima važnim za borbu protiv siromaštva i socijalne isključenosti, kao i poštovanja ljudskih prava ranjivih grupa. Pilotiramo i promovišemo inovativne programe i usluge za ranjive grupe.

Pozivamo sve zainteresovane punoletne pojedince, bilo da su u pitanju studenti, oni koji su zaposleni, ili oni koji su završili svoj radni vek i sada su u penziji, a koji su zainteresovani da daju doprinos radu našeg Udruženja, da pročitaju naš Pravilnik o članstvu i prijave se za članstvo u organizaciji.

Doprinos možete dati volonterskim angažmanom u našim akcijama koje sprovodimo, predlaganjem novih aktivnosti ili davanjem novčanih priloga za sprovođenje aktivnosti Udruženja.

Prijava za članstvo se popunjava i podnosi Upravnom odboru Udruženja, koji odlučuje o prijemu. Prijavu možete poslati putem mejla nada@amity-yu.org ili poštom na adresu Pariske komune 1/12, 11070 Novi Beograd.

Godišnja članarina za zaposlene je 1.200, za nezaposlene i penzionere 600, a za studente 300 dinara.

POTENCIJALNI ČLAN

Potrebni su nam Vaši podacicaptcha