Amity

Program akreditovan i zaveden u Registru akreditovanih programa pod rednim brojem 129.

AUTORI PROGRAMA:

mr Nadežda Satarić, dipl. soc. radnik
Nevenka Bogdanović, dipl. psiholog

KONTAKT OSOBA:

mr Nadežda Satarić
nada@amity-yu.org
Tel.: 011/66-90-122
Faks: 011/66-71-523

CILj/EVI PROGRAMA:
Cilj programa obuke je unapređenje kompetencija stručnih radnika, odnosno njihova senzibilizacija, usvajanje i proširivanje znanja i razvoj veština za uspostavljanje mehanizama za mapiranje najisključenije dece sa smetnjama u razvoju i primenu outreach komponente.

Ovim se obezbeđuje da deca koja su u najvećem riziku od institucionalizacije, najisključenija deca iz manjinskih zajednica, seoskih sredina, iz siromašnih porodica,… budu uključena u usluge koje se razvijaju u lokalanim zajednicama. Mapiranje najisključenije dece sa smetnjama u razvoju može da posluži i za planiranje budućeg razvoja servisa/usluga podrške za ovu decu u lokalnim zajednicama.

SADRŽINA PROGRAMA:
Sadržaj Programa obuke kreiran tako da vodi ka cilju programa – razvoju alata za pronalaženje najisključenije dece sa smetnjama u razvoju, radi uključivanja u usluge/servise koji se sprovode, razvijaju ili unapređuju i radi planiranja razvoja novih usluga u lokalnim zajednicama.

Program obuke podeljen je na 5 radnih sesija, koje čine sadržinske celine:

1.1.Uvodni deo – Dobrodošlica, međusobno upoznavanje učesnika uz iznošenje očekivanja od obuke, predstavljanje Programa i utvrđivanje pravila rada.
1.2. Polazne osnove – reformski konktekst, međunarodno i nacionalno zakonodavstvo, kao okvir za uključivanje sve dece
1.3. Međunarodna i domaća iskustva u ranoj identifikaciji dece sa smetnjama u razvoju i primeni outreach-a.
1.4. Svrha mapiranja, koraci u mapiranju, mehanizmi i alati
1.5. Specifičnosti porodica koje imaju decu sa smetnjama u razvoju, vrste smetnji u razvoju i metodologija izlaska ka korisniku/outreach-a

KOMPETENCIJE KOJE PROGRAM RAZVIJA:
Ovaj Program obuke kod stručnjaka razvija od opštih kompetencija: poznavanje i razvijene veštine primene obavezujućih dokumenata koja se odnose na sistem socijalne zaštite (konvencije, zakoni i protokoli)… i znanja i veštine o integralnom pristupu u identifikovanju potreba i razvoju usluga za najisključeniju decu.

Od posebnih kompetencija ovaj Program obuke na prvom mestu razvija znanja i veštine za ustanovljavanje mehanizama za mapiranje najisključenije dece i primenu outreach komponente – izlazak ka korisniku, radi pronalaženja ove dece i njihovog uključivanja u postojeće usluge koje se razvijaju ili za planiranje novih usluga.

CILjNA GRUPA PROFESIONALACA ZA OBUKU:
Profesionalci sa visokim obrazovanjem, iz sistema socijalne i zdravstvene zaštite, obrazovanja i lokalne samouprave, koji rade, najmanje godinu dana na pružanju podrške ovoj deci, koji razvijaju servise podrške ili oni koji treba da prave planove za razvoj usluga/servisa na nivou lokalne zajednice.

OBLAST NA KOJU SE PROGRAM ODNOSI:

Program obuke najdirektnije razvija znanja, veštine i stavove stručnih radnika u oblastima unapređivanja organizaciono–metodoloških veština i znanja a indirektno doprinosi unapređenju znanja o zaštiti i podršci deci sa smetnjama u razvoju i njihovim porodicama, koji su krajnji korisnici.

PREDUSLOVI ZA UKLjUČIVANjE PROFESIONALACA NA OBUKU:

  • visoko/više ili srednje obrazovanje
  • rad u sistemu socijalne, zdravstvene zaštite, obrazovanja ili u lokalnoj samoupravi
  • iskustvo u pružanju podrške deci sa smetnjama u razvoju i/ili razvoju usluga za ovu ciljnu grupu, od najmanje godinu dana

TRAJANjE OBUKE:
Program obuke traje jedan dan / 7 sati.