Amity
amity_misija

Misija

Misija Udruženja je razvoj pozitivnog okruženja u kome će se više poštovati prava marginalizovanih, diskriminisanih i ugroženih pojedinaca, porodica i grupa.
Saznajte više
amity youtube kanal

Amity YouTube kanal

amity_vizija

Vizija

Naša vizija je društvo koje čine ojačani i svojih prava svesni pojedinci, grupe i porodice, koje su sposobne da iskoriste sopstvene kapacitete da se bore i prevaziđu probleme.
Saznajte više

Aktuelnosti

Amity Kampanja „Zaustavimo nasilje nad starijim ženama“ i u mesecu solidarnosti sa starijima

Krajem septembra i u prvoj polovini oktobra 2017. dali smo doprinos obeležavanju Međunarodnog dana i meseca starijih, realizacijom dve tribine za starije i dva okrugla stola…

Detaljnije

Poseta članica Mreže HumanaS Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

Povodom obeležavanja 1. oktobra – Međunarodnog dana starih, članice Mreže HumanaS organizovale su sastanak sa pomoćnikom ministra gospodinom Milošem Jankovićem

Detaljnije

Elektronska verzija studije – Prigušena svetla grada/ E-version of the Study “The Dim Lights of the City”

…dostupna elektronska verzija Istraživanja „Prigušena svetla grada..” – …e-version of the Research “The Dim Lights of the City”

Detaljnije

Prigušena svetla grada – studija o položaju i potrebama staračkih domaćinstava Novog Beograda

Predstavljeni Izveštaj stavlja u fokus starije ljude Novog Beograda koji žive sami ili u domaćinstvima gde su sve osobe stare 65 i više godina…

Detaljnije

Vožnjom na brodu uplovili smo u Međunarodni dan i mesec starijih osoba 2017.

Više od 80 najaktivnijih među aktivnim starijim Beograđanima doprineli su danas 1. oktobra obeležavanju Međunarodnog dana starijih…

Detaljnije

Veliko interesovanje građana i javnih službenika Čajetine za brigu o starijima

Sa Udruženjem „Zlatiborski krug“, realizovali smo treću po redu tribinu na temu „Prepoznavanje, prevencija i značaj reagovanja u slučajevima nasilja nad starijim ženama“…

Detaljnije
25
procenata stopa rizika od siromaštva
30
procenata siromašnih mlađih od 18 godina
20
procenata siromašnih, starijih od 65 godina

Događanja

Drugi o nama

SIPRU

"...Profesionalan, otvoren i sistematičan pristup u radu kao i posvećenost članova i članica NVO Amity koji doprinose njenom višegodisnjem uspešnom radu i napretku, evidentno su dovele do sveukupnog boljitka i pozitivnih promena u našem društvu..."

Danski savet za izbeglice

"...Posle godina saradnje, DSI preporučuju Amity kao pouzdanog i odgovornog partnera. DSI smatra da je Amity jaka lokalna nevladina organizacija sa razvijenim organizacionim kapacitetima, organizacija profesionalaca sa dobrim razumevanjem potreba ugroženih grupa i odgovarajućim načinima da odgovore na njih..."

Fond za socijalne inovacije

"...Amity je kroz svoj rad demonstrirao znanje i potpuno razumevanje reformskih pravaca razvoja sistema socijalne zaštite u Srbiji i direktno u tim reformskim procesima učestvuje, kako kroz lobiranje i mobilisanje različitih aktera na lokalnom, tako i onih na nacionalnom nivou..."

UNICEF
"... Amity posvećuje veliku pažnju stručnom usavršavanju kroz permanentnu edukaciju osoblja, saradnika i volontera u veštinama savremenog, ka klijentu orijentisanog socijalnog rada, što ih čini visoko kvalifikovanim stručnjacima sa bogatim iskustvom u radu sa poseno ugroženim populacionim grupama..."
Katolička služba za pomoć

"...Amity je istaknuta nevladina organizacija u Srbiji i CRS je racunao na njihov profesionalizam, iskustvo i partnerstvo od 2001. godine. Smatramo ih za jednog od nasih najjacih partnera i stoga trenutno razvijamo sa njima nove inicijative..."