Amity
amity_misija

Misija

Misija Udruženja je razvoj pozitivnog okruženja u kome će se više poštovati prava marginalizovanih, diskriminisanih i ugroženih pojedinaca, porodica i grupa.
Saznajte više
amity youtube kanal

Amity YouTube kanal

amity_vizija

Vizija

Naša vizija je društvo koje čine ojačani i svojih prava svesni pojedinci, grupe i porodice, koje su sposobne da iskoriste sopstvene kapacitete da se bore i prevaziđu probleme.
Saznajte više

Aktuelnosti

Predstavljanje Alternativnog Izveštaja o diskriminaciji nad starijim ženama u Srbiji

Predsatavljen Alternativni izveštaj o diskriminaciji…

Detaljnije

Prevencija nasilja nad starijim ženama – Tribina u Požarevcu

Na tribini u Požarevcu pričalo se o…

Detaljnije

Starije žene – Osobe sa najmanje društvene moći u Republici Srbiji

Amity Alternativni izveštaj Komitetu za eliminaciju svih oblika diskriminacije žena…

Detaljnije

Pomoćnica ministra sa nama u Požarevcu i Smederevu

Održana osma po redu obuka namenjena stručnjacima iz socijalne zaštite…

Detaljnije

Sa obuke u Prokuplju o identifikaciji najisključenije dece sa smetnjama u razvoju

Stručnjaci iz Centara za socijalni rad i Povereništava Komesarijata, koji su učestvovali na obuci u Prokuplju…

Detaljnije

Obuka o mapiranju dece sa smetnjama u razvoju u Novom Pazaru

U okviru realizacije Projekta „Podrška lokalnoj integraciji izbeglica iz bivše Jugoslavije i interno raseljenih lica“, vršimo obuke stručnjaka iz Centara za socijalni rad i povereništva Komesarijata i na temu izlaska na teren i identifikacije najisključenije dece sa smetnjama u razvoju

Detaljnije
25
procenata stopa rizika od siromaštva
30
procenata siromašnih mlađih od 18 godina
20
procenata siromašnih, starijih od 65 godina

Događanja

Drugi o nama

SIPRU

"...Profesionalan, otvoren i sistematičan pristup u radu kao i posvećenost članova i članica NVO Amity koji doprinose njenom višegodisnjem uspešnom radu i napretku, evidentno su dovele do sveukupnog boljitka i pozitivnih promena u našem društvu..."

Danski savet za izbeglice

"...Posle godina saradnje, DSI preporučuju Amity kao pouzdanog i odgovornog partnera. DSI smatra da je Amity jaka lokalna nevladina organizacija sa razvijenim organizacionim kapacitetima, organizacija profesionalaca sa dobrim razumevanjem potreba ugroženih grupa i odgovarajućim načinima da odgovore na njih..."

Fond za socijalne inovacije

"...Amity je kroz svoj rad demonstrirao znanje i potpuno razumevanje reformskih pravaca razvoja sistema socijalne zaštite u Srbiji i direktno u tim reformskim procesima učestvuje, kako kroz lobiranje i mobilisanje različitih aktera na lokalnom, tako i onih na nacionalnom nivou..."

UNICEF
"... Amity posvećuje veliku pažnju stručnom usavršavanju kroz permanentnu edukaciju osoblja, saradnika i volontera u veštinama savremenog, ka klijentu orijentisanog socijalnog rada, što ih čini visoko kvalifikovanim stručnjacima sa bogatim iskustvom u radu sa poseno ugroženim populacionim grupama..."
Katolička služba za pomoć

"...Amity je istaknuta nevladina organizacija u Srbiji i CRS je racunao na njihov profesionalizam, iskustvo i partnerstvo od 2001. godine. Smatramo ih za jednog od nasih najjacih partnera i stoga trenutno razvijamo sa njima nove inicijative..."