Amity
amity_misija

Misija

Misija Udruženja je razvoj pozitivnog okruženja u kome će se više poštovati prava marginalizovanih, diskriminisanih i ugroženih pojedinaca, porodica i grupa.
Saznajte više
amity youtube kanal

Amity YouTube kanal

amity_vizija

Vizija

Naša vizija je društvo koje čine ojačani i svojih prava svesni pojedinci, grupe i porodice, koje su sposobne da iskoriste sopstvene kapacitete da se bore i prevaziđu probleme.
Saznajte više

Aktuelnosti

Istraživanje potreba samačkih ili staračkih domaćinstava na Novom Beogradu

Juče, 23. februara 2017. smo na Fakultetu političkih nauka imali dogovor sa studentima III godine socijalnog rada i izvršili smo njihovu dodatnu obuku za sprovođenje anketnog istraživanja života i potreba starijih koji žive u samačkim i staračkim domaćinstvima, gde sve osobe imaju 65 i više godina.

Detaljnije

Amity sa partnerima i u 2017. podržava izbeglice i internoraseljena lica

Amity sa partnerima i ove godine želi da pruži podršku onim najugroženijim iz izbegličke i internoraseljeničke populacije. Ovoga puta podršku proširujemo i na tražioce azila…

Detaljnije

Amity donacija Centru za azil u Banji Koviljači

Amity podržao napore Republike Srbije u pravcu podizanja nivoa kvaliteta i smeštajnih kapaciteta za tražioce azila

Detaljnije

Kako sprovesti internu evaluaciju kvaliteta pruženih usluga?

U cilju pružanja podrške stručnim radnicima iz sistema socijalne zaštite, Amity je koncipirao program obuke na temu: „Kako sprovesti internu evaluaciju kvaliteta pruženih usluga u ustanovama za smeštaj odraslih i starijih osoba?“

Detaljnije

III Konkurs za najbolji putopis starijih osoba „Draganova nagrada 2017“

Evo, već treću godinu za redom, Udruženje građana „Snaga prijateljstva“ – Amity i portal Penzin Vas pozivaju da napišete i pošaljete jednu svoju putopisnu priču ili pesmu i na taj način doprinesete očuvanju sećanja i bogatih iskustava koje starije generacije poseduju.
Konkurs traje od 1. januara do 1. marta 2017.

Detaljnije

DOBRO DOŠLI U 2017. godinu

Srećna vam Nova godina

Detaljnije
25
procenata stopa rizika od siromaštva
30
procenata siromašnih mlađih od 18 godina
20
procenata siromašnih, starijih od 65 godina

Drugi o nama

SIPRU

"...Profesionalan, otvoren i sistematičan pristup u radu kao i posvećenost članova i članica NVO Amity koji doprinose njenom višegodisnjem uspešnom radu i napretku, evidentno su dovele do sveukupnog boljitka i pozitivnih promena u našem društvu..."

Danski savet za izbeglice

"...Posle godina saradnje, DSI preporučuju Amity kao pouzdanog i odgovornog partnera. DSI smatra da je Amity jaka lokalna nevladina organizacija sa razvijenim organizacionim kapacitetima, organizacija profesionalaca sa dobrim razumevanjem potreba ugroženih grupa i odgovarajućim načinima da odgovore na njih..."

Fond za socijalne inovacije

"...Amity je kroz svoj rad demonstrirao znanje i potpuno razumevanje reformskih pravaca razvoja sistema socijalne zaštite u Srbiji i direktno u tim reformskim procesima učestvuje, kako kroz lobiranje i mobilisanje različitih aktera na lokalnom, tako i onih na nacionalnom nivou..."

UNICEF
"... Amity posvećuje veliku pažnju stručnom usavršavanju kroz permanentnu edukaciju osoblja, saradnika i volontera u veštinama savremenog, ka klijentu orijentisanog socijalnog rada, što ih čini visoko kvalifikovanim stručnjacima sa bogatim iskustvom u radu sa poseno ugroženim populacionim grupama..."
Katolička služba za pomoć

"...Amity je istaknuta nevladina organizacija u Srbiji i CRS je racunao na njihov profesionalizam, iskustvo i partnerstvo od 2001. godine. Smatramo ih za jednog od nasih najjacih partnera i stoga trenutno razvijamo sa njima nove inicijative..."