Amity
amity_misija

Misija

Misija Udruženja je razvoj pozitivnog okruženja u kome će se više poštovati prava marginalizovanih, diskriminisanih i ugroženih pojedinaca, porodica i grupa.
Saznajte više
amity youtube kanal

Amity YouTube kanal

amity_vizija

Vizija

Naša vizija je društvo koje čine ojačani i svojih prava svesni pojedinci, grupe i porodice, koje su sposobne da iskoriste sopstvene kapacitete da se bore i prevaziđu probleme.
Saznajte više

Aktuelnosti

Amity sa partnerima i u 2017. podržava izbeglice i internoraseljena lica

Amity sa partnerima i ove godine želi da pruži podršku onim najugroženijim iz izbegličke i internoraseljeničke populacije. Ovoga puta podršku proširujemo i na tražioce azila…

Detaljnije

Amity donacija Centru za azil u Banji Koviljači

Amity podržao napore Republike Srbije u pravcu podizanja nivoa kvaliteta i smeštajnih kapaciteta za tražioce azila

Detaljnije

Kako sprovesti internu evaluaciju kvaliteta pruženih usluga?

U cilju pružanja podrške stručnim radnicima iz sistema socijalne zaštite, Amity je koncipirao program obuke na temu: „Kako sprovesti internu evaluaciju kvaliteta pruženih usluga u ustanovama za smeštaj odraslih i starijih osoba?“

Detaljnije

III Konkurs za najbolji putopis starijih osoba „Draganova nagrada 2017“

Evo, već treću godinu za redom, Udruženje građana „Snaga prijateljstva“ – Amity i portal Penzin Vas pozivaju da napišete i pošaljete jednu svoju putopisnu priču ili pesmu i na taj način doprinesete očuvanju sećanja i bogatih iskustava koje starije generacije poseduju.
Konkurs traje od 1. januara do 1. marta 2017.

Detaljnije

DOBRO DOŠLI U 2017. godinu

Srećna vam Nova godina

Detaljnije

Učestvovali smo u obeležavanju Međunarodnog dana toleranicije na Novom Beogradu

Juče, 16.novembra 2016. i predstavnica Amity-a je bila jedna od uvodničarki na tribini održanoj u opštini Novi Beograd i govorila je kako uspostaviti bolje međugeneracijsko razumevanje koje vodi ka većoj toleranciji. U publici, među skoro 200 prisutnih, našle su se zajedno, na jednom mestu, tri generacije – učenici VII i

Detaljnije
25
procenata stopa rizika od siromaštva
30
procenata siromašnih mlađih od 18 godina
20
procenata siromašnih, starijih od 65 godina

Drugi o nama

SIPRU

"...Profesionalan, otvoren i sistematičan pristup u radu kao i posvećenost članova i članica NVO Amity koji doprinose njenom višegodisnjem uspešnom radu i napretku, evidentno su dovele do sveukupnog boljitka i pozitivnih promena u našem društvu..."

Danski savet za izbeglice

"...Posle godina saradnje, DSI preporučuju Amity kao pouzdanog i odgovornog partnera. DSI smatra da je Amity jaka lokalna nevladina organizacija sa razvijenim organizacionim kapacitetima, organizacija profesionalaca sa dobrim razumevanjem potreba ugroženih grupa i odgovarajućim načinima da odgovore na njih..."

Fond za socijalne inovacije

"...Amity je kroz svoj rad demonstrirao znanje i potpuno razumevanje reformskih pravaca razvoja sistema socijalne zaštite u Srbiji i direktno u tim reformskim procesima učestvuje, kako kroz lobiranje i mobilisanje različitih aktera na lokalnom, tako i onih na nacionalnom nivou..."

UNICEF
"... Amity posvećuje veliku pažnju stručnom usavršavanju kroz permanentnu edukaciju osoblja, saradnika i volontera u veštinama savremenog, ka klijentu orijentisanog socijalnog rada, što ih čini visoko kvalifikovanim stručnjacima sa bogatim iskustvom u radu sa poseno ugroženim populacionim grupama..."
Katolička služba za pomoć

"...Amity je istaknuta nevladina organizacija u Srbiji i CRS je racunao na njihov profesionalizam, iskustvo i partnerstvo od 2001. godine. Smatramo ih za jednog od nasih najjacih partnera i stoga trenutno razvijamo sa njima nove inicijative..."