Amity
amity_misija

Misija

Misija Udruženja je razvoj pozitivnog okruženja u kome će se više poštovati prava marginalizovanih, diskriminisanih i ugroženih pojedinaca, porodica i grupa.
Saznajte više
amity youtube kanal

Amity YouTube kanal

amity_vizija

Vizija

Naša vizija je društvo koje čine ojačani i svojih prava svesni pojedinci, grupe i porodice, koje su sposobne da iskoriste sopstvene kapacitete da se bore i prevaziđu probleme.
Saznajte više

Aktuelnosti

Starije žene – Osobe sa najmanje društvene moći u Republici Srbiji

Amity Alternativni izveštaj Komitetu za eliminaciju svih oblika diskriminacije žena…

Detaljnije

Pomoćnica ministra sa nama u Požarevcu i Smederevu

Održana osma po redu obuka namenjena stručnjacima iz socijalne zaštite…

Detaljnije

Sa obuke u Prokuplju o identifikaciji najisključenije dece sa smetnjama u razvoju

Stručnjaci iz Centara za socijalni rad i Povereništava Komesarijata, koji su učestvovali na obuci u Prokuplju…

Detaljnije

Obuka o mapiranju dece sa smetnjama u razvoju u Novom Pazaru

U okviru realizacije Projekta „Podrška lokalnoj integraciji izbeglica iz bivše Jugoslavije i interno raseljenih lica“, vršimo obuke stručnjaka iz Centara za socijalni rad i povereništva Komesarijata i na temu izlaska na teren i identifikacije najisključenije dece sa smetnjama u razvoju

Detaljnije

O prevenciji i prepoznavanju nasilja nad starijim ženama i obezbeđivanju efikasnih mera zaštite

Radionicu za zaposlene u javnim ustanovama i predstavnike OCD iz Podunavskog okruga a koji rade na prevenciji i zaštiti od nasilja kome su izložene starije žene..

Detaljnije

Stručnjaci u Požarevcu o prevenciji nasilja nad starijim ženama

Prevencija nasilja nad starijim ženama… šta nam nedostaje?

Detaljnije
25
procenata stopa rizika od siromaštva
30
procenata siromašnih mlađih od 18 godina
20
procenata siromašnih, starijih od 65 godina

Događanja

Drugi o nama

SIPRU

"...Profesionalan, otvoren i sistematičan pristup u radu kao i posvećenost članova i članica NVO Amity koji doprinose njenom višegodisnjem uspešnom radu i napretku, evidentno su dovele do sveukupnog boljitka i pozitivnih promena u našem društvu..."

Danski savet za izbeglice

"...Posle godina saradnje, DSI preporučuju Amity kao pouzdanog i odgovornog partnera. DSI smatra da je Amity jaka lokalna nevladina organizacija sa razvijenim organizacionim kapacitetima, organizacija profesionalaca sa dobrim razumevanjem potreba ugroženih grupa i odgovarajućim načinima da odgovore na njih..."

Fond za socijalne inovacije

"...Amity je kroz svoj rad demonstrirao znanje i potpuno razumevanje reformskih pravaca razvoja sistema socijalne zaštite u Srbiji i direktno u tim reformskim procesima učestvuje, kako kroz lobiranje i mobilisanje različitih aktera na lokalnom, tako i onih na nacionalnom nivou..."

UNICEF
"... Amity posvećuje veliku pažnju stručnom usavršavanju kroz permanentnu edukaciju osoblja, saradnika i volontera u veštinama savremenog, ka klijentu orijentisanog socijalnog rada, što ih čini visoko kvalifikovanim stručnjacima sa bogatim iskustvom u radu sa poseno ugroženim populacionim grupama..."
Katolička služba za pomoć

"...Amity je istaknuta nevladina organizacija u Srbiji i CRS je racunao na njihov profesionalizam, iskustvo i partnerstvo od 2001. godine. Smatramo ih za jednog od nasih najjacih partnera i stoga trenutno razvijamo sa njima nove inicijative..."