Amity
amity_misija

Misija

Misija Udruženja je razvoj pozitivnog okruženja u kome će se više poštovati prava marginalizovanih, diskriminisanih i ugroženih pojedinaca, porodica i grupa.
Saznajte više
amity youtube kanal

Amity YouTube kanal

amity_vizija

Vizija

Naša vizija je društvo koje čine ojačani i svojih prava svesni pojedinci, grupe i porodice, koje su sposobne da iskoriste sopstvene kapacitete da se bore i prevaziđu probleme.
Saznajte više

Aktuelnosti

Otkupom seoskih kuća do održivih stambenih rešenja za bivše izbeglice

U toku rešavanja stabmenog pitanja ipak je bilo i momenata zbog kojih su se kako su rekli „osetili prevarenim“

Detaljnije

U susret obeležavanju Međunarodnog dana borbe protiv siromaštva

Baka Zora je samo jedna od ogromnog broja starijih žena, koje žive sa ozbiljnom materijalnom uskraćenošću

Detaljnije

Promocija aktivnog starenja

Na Sajmu usluga socijalne zaštite u Užicu „Promocija aktivnog starenja“

Detaljnije

Koji problemi muče sredovečne i starije žene iz Šida

Bili smo u prilici da razgovaramo sa sredovečnim i starijim Šiđankama o prepoznavanju diskriminacije i nasilja, prevenciji i zaštiti od istih..

Detaljnije

Potrebe starijih osoba u Srbiji

10 ključnih potreba starijih osoba u Srbiji…

Detaljnije

Obeležili smo Međunarodni dan starijih

Međunarodni dan starijih je prilika da se sa većom pažnjom govori o izazovima sa kojima se susreću stariji ljudi u Srbiji…

Detaljnije
25
procenata stopa rizika od siromaštva
30
procenata siromašnih mlađih od 18 godina
20
procenata siromašnih, starijih od 65 godina

Događanja

Drugi o nama

SIPRU

"...Profesionalan, otvoren i sistematičan pristup u radu kao i posvećenost članova i članica NVO Amity koji doprinose njenom višegodisnjem uspešnom radu i napretku, evidentno su dovele do sveukupnog boljitka i pozitivnih promena u našem društvu..."

Danski savet za izbeglice

"...Posle godina saradnje, DSI preporučuju Amity kao pouzdanog i odgovornog partnera. DSI smatra da je Amity jaka lokalna nevladina organizacija sa razvijenim organizacionim kapacitetima, organizacija profesionalaca sa dobrim razumevanjem potreba ugroženih grupa i odgovarajućim načinima da odgovore na njih..."

Fond za socijalne inovacije

"...Amity je kroz svoj rad demonstrirao znanje i potpuno razumevanje reformskih pravaca razvoja sistema socijalne zaštite u Srbiji i direktno u tim reformskim procesima učestvuje, kako kroz lobiranje i mobilisanje različitih aktera na lokalnom, tako i onih na nacionalnom nivou..."

UNICEF
"... Amity posvećuje veliku pažnju stručnom usavršavanju kroz permanentnu edukaciju osoblja, saradnika i volontera u veštinama savremenog, ka klijentu orijentisanog socijalnog rada, što ih čini visoko kvalifikovanim stručnjacima sa bogatim iskustvom u radu sa poseno ugroženim populacionim grupama..."
Katolička služba za pomoć

"...Amity je istaknuta nevladina organizacija u Srbiji i CRS je racunao na njihov profesionalizam, iskustvo i partnerstvo od 2001. godine. Smatramo ih za jednog od nasih najjacih partnera i stoga trenutno razvijamo sa njima nove inicijative..."