Amity
amity_misija

Misija

Misija Udruženja je razvoj pozitivnog okruženja u kome će se više poštovati prava marginalizovanih, diskriminisanih i ugroženih pojedinaca, porodica i grupa.
Saznajte više
amity youtube kanal

Amity YouTube kanal

amity_vizija

Vizija

Naša vizija je društvo koje čine ojačani i svojih prava svesni pojedinci, grupe i porodice, koje su sposobne da iskoriste sopstvene kapacitete da se bore i prevaziđu probleme.
Saznajte više

Aktuelnosti

Podrška lokalnoj integraciji izbeglica iz bivše Jugoslavije i interno raseljenih lica

Iako je od poslednje kolone izbeglica iz bivših jugoslovenskih republika prošlo više od 20 godina, a onih koji su došli sa prostora Kosova i Metohije, skoro 20, u Srbiji još uvek živi 26 i po hiljada izbeglica i skoro 200 hiljada interno raseljenih lica

Detaljnije

O ljudskim pravima starijih na javnom događaju na Vračaru

Stariji ljudi, žitelji Vračara, konstatovali su da su im sada posebno važna prava na zdravstvenu i socijalnu zaštitu…

Detaljnije

Solidarnost sa starijima

Kao narod koji živi na vetrometini, mi smo narod sa dubokom tradicijom solidarnosti,

Detaljnije

Nedostaje podsticajnije okruženje za volontarizam

Povodom obeležavanja Međunarodnog dana volontera i 70 godina Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima…

Detaljnije

Izazovi stručnjaka iz socijalne zaštite u zaštiti starijih osoba od nasilja

Tokom novembra 2018. završili smo IV i ujedno poslednji ciklus planiranih obuka za stručnjake centara za socijalni rad iz 8 okruga u Srbiji

Detaljnije

Nasilje nad starijima prisutno u svim zajednicama

Stručnjaci iz centara za socijalni rad iz opština raškog okruga učestvovali na obuci u Kraljevu

Detaljnije
25
procenata stopa rizika od siromaštva
30
procenata siromašnih mlađih od 18 godina
20
procenata siromašnih, starijih od 65 godina

Događanja

Drugi o nama

SIPRU

"...Profesionalan, otvoren i sistematičan pristup u radu kao i posvećenost članova i članica NVO Amity koji doprinose njenom višegodisnjem uspešnom radu i napretku, evidentno su dovele do sveukupnog boljitka i pozitivnih promena u našem društvu..."

Danski savet za izbeglice

"...Posle godina saradnje, DSI preporučuju Amity kao pouzdanog i odgovornog partnera. DSI smatra da je Amity jaka lokalna nevladina organizacija sa razvijenim organizacionim kapacitetima, organizacija profesionalaca sa dobrim razumevanjem potreba ugroženih grupa i odgovarajućim načinima da odgovore na njih..."

Fond za socijalne inovacije

"...Amity je kroz svoj rad demonstrirao znanje i potpuno razumevanje reformskih pravaca razvoja sistema socijalne zaštite u Srbiji i direktno u tim reformskim procesima učestvuje, kako kroz lobiranje i mobilisanje različitih aktera na lokalnom, tako i onih na nacionalnom nivou..."

UNICEF
"... Amity posvećuje veliku pažnju stručnom usavršavanju kroz permanentnu edukaciju osoblja, saradnika i volontera u veštinama savremenog, ka klijentu orijentisanog socijalnog rada, što ih čini visoko kvalifikovanim stručnjacima sa bogatim iskustvom u radu sa poseno ugroženim populacionim grupama..."
Katolička služba za pomoć

"...Amity je istaknuta nevladina organizacija u Srbiji i CRS je racunao na njihov profesionalizam, iskustvo i partnerstvo od 2001. godine. Smatramo ih za jednog od nasih najjacih partnera i stoga trenutno razvijamo sa njima nove inicijative..."