Amity
amity_misija

Misija

Misija Udruženja je razvoj pozitivnog okruženja u kome će se više poštovati prava marginalizovanih, diskriminisanih i ugroženih pojedinaca, porodica i grupa.
Saznajte više
amity youtube kanal

Amity YouTube kanal

amity_vizija

Vizija

Naša vizija je društvo koje čine ojačani i svojih prava svesni pojedinci, grupe i porodice, koje su sposobne da iskoriste sopstvene kapacitete da se bore i prevaziđu probleme.
Saznajte više

Aktuelnosti

Danas je Svetski dan socijalne pravde

Generalna Skupština Ujedinjenih nacija je 2007.godine proglasila 20. februar za Svetski dan socijalne pravde

Detaljnije

Izveštaji iz senke o primeni CEDAW Konvencije

Primer saradnje državnih organa, organizacija civilnog društva i relevantnih međunarodnih organizacija na zajedničkom poslu…

Detaljnije

Grupe starijih za samopomoć Srbija – među 10 socijalnih invacija u Svetu

Svetska zdravstvena organizacija objavila je nalaze Izveštaja o socijalnim inicijativama (CBSI) u lokalnoj zajednici za zdravo starenje…

Detaljnije

Podrška lokalnoj integraciji izbeglica iz bivše Jugoslavije i interno raseljenih lica

Iako je od poslednje kolone izbeglica iz bivših jugoslovenskih republika prošlo više od 20 godina, a onih koji su došli sa prostora Kosova i Metohije, skoro 20, u Srbiji još uvek živi 26 i po hiljada izbeglica i skoro 200 hiljada interno raseljenih lica

Detaljnije

O ljudskim pravima starijih na javnom događaju na Vračaru

Stariji ljudi, žitelji Vračara, konstatovali su da su im sada posebno važna prava na zdravstvenu i socijalnu zaštitu…

Detaljnije

Solidarnost sa starijima

Kao narod koji živi na vetrometini, mi smo narod sa dubokom tradicijom solidarnosti,

Detaljnije
25
procenata stopa rizika od siromaštva
30
procenata siromašnih mlađih od 18 godina
20
procenata siromašnih, starijih od 65 godina

Događanja

Drugi o nama

SIPRU

"...Profesionalan, otvoren i sistematičan pristup u radu kao i posvećenost članova i članica NVO Amity koji doprinose njenom višegodisnjem uspešnom radu i napretku, evidentno su dovele do sveukupnog boljitka i pozitivnih promena u našem društvu..."

Danski savet za izbeglice

"...Posle godina saradnje, DSI preporučuju Amity kao pouzdanog i odgovornog partnera. DSI smatra da je Amity jaka lokalna nevladina organizacija sa razvijenim organizacionim kapacitetima, organizacija profesionalaca sa dobrim razumevanjem potreba ugroženih grupa i odgovarajućim načinima da odgovore na njih..."

Fond za socijalne inovacije

"...Amity je kroz svoj rad demonstrirao znanje i potpuno razumevanje reformskih pravaca razvoja sistema socijalne zaštite u Srbiji i direktno u tim reformskim procesima učestvuje, kako kroz lobiranje i mobilisanje različitih aktera na lokalnom, tako i onih na nacionalnom nivou..."

UNICEF
"... Amity posvećuje veliku pažnju stručnom usavršavanju kroz permanentnu edukaciju osoblja, saradnika i volontera u veštinama savremenog, ka klijentu orijentisanog socijalnog rada, što ih čini visoko kvalifikovanim stručnjacima sa bogatim iskustvom u radu sa poseno ugroženim populacionim grupama..."
Katolička služba za pomoć

"...Amity je istaknuta nevladina organizacija u Srbiji i CRS je racunao na njihov profesionalizam, iskustvo i partnerstvo od 2001. godine. Smatramo ih za jednog od nasih najjacih partnera i stoga trenutno razvijamo sa njima nove inicijative..."