Amity
amity_misija

Misija

Misija Udruženja je razvoj pozitivnog okruženja u kome će se više poštovati prava marginalizovanih, diskriminisanih i ugroženih pojedinaca, porodica i grupa.
Saznajte više
amity youtube kanal

Amity YouTube kanal

amity_vizija

Vizija

Naša vizija je društvo koje čine ojačani i svojih prava svesni pojedinci, grupe i porodice, koje su sposobne da iskoriste sopstvene kapacitete da se bore i prevaziđu probleme.
Saznajte više

Aktuelnosti

Najbolji putopisi starijih u zborniku „Putujući spomenar“

šesto elektronsko izdanje zbornika najboljih putopisa starijih osoba „Putujući spomenar“

Detaljnije

Putopisno veče u Narodnoj biblioteci Vrnjačka Banja

Bili smo gosti Biblioteke „Dr.Dušan Radić“ u Vrnjačkoj Banji

Detaljnije

Žene žive i na selu

Predstavnica Amity-a govorila je na skupu u Sremskoj Mitrovici, o izloženosti starijih žena sa sela rizicima od nasilja ili nasilju…

Detaljnije

Stručni skup povodom obeležavanja Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad starijima osobama

Kako postupati u slučajevima kada starije osobe koje prijave nasilje, kasnije odustaju u postupku gonjenja nasilnika

Detaljnije

„Borba protiv nasilja nad starijim ženama“

U stabilnim porodicama, stabilno se i stari, a deca se uče od malih nogu kako se poštuje, voli i zbrinjava najstariji član…

Detaljnije

Sa fokus grupe u Šidu

Korisnici Regionalnog programa stambenog zbrinjavanja još uvek imaju brojne izazove na putu do održivih rešenja

Detaljnije
25
procenata stopa rizika od siromaštva
30
procenata siromašnih mlađih od 18 godina
20
procenata siromašnih, starijih od 65 godina

Događanja

Drugi o nama

SIPRU

"...Profesionalan, otvoren i sistematičan pristup u radu kao i posvećenost članova i članica NVO Amity koji doprinose njenom višegodisnjem uspešnom radu i napretku, evidentno su dovele do sveukupnog boljitka i pozitivnih promena u našem društvu..."

Danski savet za izbeglice

"...Posle godina saradnje, DSI preporučuju Amity kao pouzdanog i odgovornog partnera. DSI smatra da je Amity jaka lokalna nevladina organizacija sa razvijenim organizacionim kapacitetima, organizacija profesionalaca sa dobrim razumevanjem potreba ugroženih grupa i odgovarajućim načinima da odgovore na njih..."

Fond za socijalne inovacije

"...Amity je kroz svoj rad demonstrirao znanje i potpuno razumevanje reformskih pravaca razvoja sistema socijalne zaštite u Srbiji i direktno u tim reformskim procesima učestvuje, kako kroz lobiranje i mobilisanje različitih aktera na lokalnom, tako i onih na nacionalnom nivou..."

UNICEF
"... Amity posvećuje veliku pažnju stručnom usavršavanju kroz permanentnu edukaciju osoblja, saradnika i volontera u veštinama savremenog, ka klijentu orijentisanog socijalnog rada, što ih čini visoko kvalifikovanim stručnjacima sa bogatim iskustvom u radu sa poseno ugroženim populacionim grupama..."
Katolička služba za pomoć

"...Amity je istaknuta nevladina organizacija u Srbiji i CRS je racunao na njihov profesionalizam, iskustvo i partnerstvo od 2001. godine. Smatramo ih za jednog od nasih najjacih partnera i stoga trenutno razvijamo sa njima nove inicijative..."