Amity
amity_misija

Misija

Misija Udruženja je razvoj pozitivnog okruženja u kome će se više poštovati prava marginalizovanih, diskriminisanih i ugroženih pojedinaca, porodica i grupa.
Saznajte više
amity youtube kanal

Amity YouTube kanal

amity_vizija

Vizija

Naša vizija je društvo koje čine ojačani i svojih prava svesni pojedinci, grupe i porodice, koje su sposobne da iskoriste sopstvene kapacitete da se bore i prevaziđu probleme.
Saznajte više

Aktuelnosti

Održali smo radni sastanak sa predstavnicima Centara za socijalni rad

Održali smo prvi radni sastanak sa predstavnicima osam, od ukupno deset Centara za socijalni rad, uključenih u Projekat.

Detaljnije

Koristite usluge savetovališta za starije

Pozivamo sve sugrađane Novog Beograda da iskoriste mogućnost i u dva termina tokom meseca koriste besplatne usluge Savetovališta za starije.

Detaljnije

Održali smo godišnju Skupštinu i usvojili Izveštaj o radu u 2017.

Usvojili smo godipnji izveštaj i planove za 2018…

Detaljnije

Zašto su nagrade delotvornije od kazni?

Godinama sam bila mišljenja da se zvanične nagrade pojedincima ne dodeljuju uvek najboljima i najzaslužnijima za određeno delo ili rad, već da se to često čini po „ključu“…

Detaljnije

Potpisali smo Sporazum o saradnji sa Ministarstvom rada i UNHCR-om

Očekuje se da se realizacijom Projekta unaprediti život i lokalna integracija oko 3.500 najugroženijih pojedinaca iz interno raseljeničke populacije i 500 iz izbegličke populacije…

Detaljnije

Povodom obeležavanja Međunarodnog dana socijalnih radnika

Još od 1983. godine, ustanovljeno je obeležavanje Međunarodnog dana socijalnih radnika svakog trećeg utorka u martu mesecu…

Detaljnije
25
procenata stopa rizika od siromaštva
30
procenata siromašnih mlađih od 18 godina
20
procenata siromašnih, starijih od 65 godina

Drugi o nama

SIPRU

"...Profesionalan, otvoren i sistematičan pristup u radu kao i posvećenost članova i članica NVO Amity koji doprinose njenom višegodisnjem uspešnom radu i napretku, evidentno su dovele do sveukupnog boljitka i pozitivnih promena u našem društvu..."

Danski savet za izbeglice

"...Posle godina saradnje, DSI preporučuju Amity kao pouzdanog i odgovornog partnera. DSI smatra da je Amity jaka lokalna nevladina organizacija sa razvijenim organizacionim kapacitetima, organizacija profesionalaca sa dobrim razumevanjem potreba ugroženih grupa i odgovarajućim načinima da odgovore na njih..."

Fond za socijalne inovacije

"...Amity je kroz svoj rad demonstrirao znanje i potpuno razumevanje reformskih pravaca razvoja sistema socijalne zaštite u Srbiji i direktno u tim reformskim procesima učestvuje, kako kroz lobiranje i mobilisanje različitih aktera na lokalnom, tako i onih na nacionalnom nivou..."

UNICEF
"... Amity posvećuje veliku pažnju stručnom usavršavanju kroz permanentnu edukaciju osoblja, saradnika i volontera u veštinama savremenog, ka klijentu orijentisanog socijalnog rada, što ih čini visoko kvalifikovanim stručnjacima sa bogatim iskustvom u radu sa poseno ugroženim populacionim grupama..."
Katolička služba za pomoć

"...Amity je istaknuta nevladina organizacija u Srbiji i CRS je racunao na njihov profesionalizam, iskustvo i partnerstvo od 2001. godine. Smatramo ih za jednog od nasih najjacih partnera i stoga trenutno razvijamo sa njima nove inicijative..."