Amity
amity_misija

Misija

Misija Udruženja je razvoj pozitivnog okruženja u kome će se više poštovati prava marginalizovanih, diskriminisanih i ugroženih pojedinaca, porodica i grupa.
Saznajte više
amity youtube kanal

Amity YouTube kanal

amity_vizija

Vizija

Naša vizija je društvo koje čine ojačani i svojih prava svesni pojedinci, grupe i porodice, koje su sposobne da iskoriste sopstvene kapacitete da se bore i prevaziđu probleme.
Saznajte više

Aktuelnosti

Civilni sektor u Srbiji u drugoj polovini XX veka

Počinje li sve od nas ili je početaka bilo…

Detaljnije

Konačni rezultati V Konkursa “Draganova nagrada” 2019.

Svi koji su pisali su pobednici…..

Detaljnije

O značaju aktivnog starenja na Festivalu zdravlja

Amity na XIX festivalu zdravlja, a zainteresovanost slušalaca veća od očekivane…

Detaljnije

Život starijih žena u planinskom selu Drenovci

Ravnopravnost nije dovoljna samo na papiru već ona treba da se ogleda i u vlasništvu žena i muškaraca nad imovinom, i u odlučivanju, kao i u deobi obaveza a i benefita razvoja porodice, sela i društvene zajednice….

Detaljnije

Danas je Svetski dan socijalne pravde

Generalna Skupština Ujedinjenih nacija je 2007.godine proglasila 20. februar za Svetski dan socijalne pravde

Detaljnije

Izveštaji iz senke o primeni CEDAW Konvencije

Primer saradnje državnih organa, organizacija civilnog društva i relevantnih međunarodnih organizacija na zajedničkom poslu…

Detaljnije
25
procenata stopa rizika od siromaštva
30
procenata siromašnih mlađih od 18 godina
20
procenata siromašnih, starijih od 65 godina

Događanja

Drugi o nama

SIPRU

"...Profesionalan, otvoren i sistematičan pristup u radu kao i posvećenost članova i članica NVO Amity koji doprinose njenom višegodisnjem uspešnom radu i napretku, evidentno su dovele do sveukupnog boljitka i pozitivnih promena u našem društvu..."

Danski savet za izbeglice

"...Posle godina saradnje, DSI preporučuju Amity kao pouzdanog i odgovornog partnera. DSI smatra da je Amity jaka lokalna nevladina organizacija sa razvijenim organizacionim kapacitetima, organizacija profesionalaca sa dobrim razumevanjem potreba ugroženih grupa i odgovarajućim načinima da odgovore na njih..."

Fond za socijalne inovacije

"...Amity je kroz svoj rad demonstrirao znanje i potpuno razumevanje reformskih pravaca razvoja sistema socijalne zaštite u Srbiji i direktno u tim reformskim procesima učestvuje, kako kroz lobiranje i mobilisanje različitih aktera na lokalnom, tako i onih na nacionalnom nivou..."

UNICEF
"... Amity posvećuje veliku pažnju stručnom usavršavanju kroz permanentnu edukaciju osoblja, saradnika i volontera u veštinama savremenog, ka klijentu orijentisanog socijalnog rada, što ih čini visoko kvalifikovanim stručnjacima sa bogatim iskustvom u radu sa poseno ugroženim populacionim grupama..."
Katolička služba za pomoć

"...Amity je istaknuta nevladina organizacija u Srbiji i CRS je racunao na njihov profesionalizam, iskustvo i partnerstvo od 2001. godine. Smatramo ih za jednog od nasih najjacih partnera i stoga trenutno razvijamo sa njima nove inicijative..."