Amity
amity_misija

Misija

Misija Udruženja je razvoj pozitivnog okruženja u kome će se više poštovati prava marginalizovanih, diskriminisanih i ugroženih pojedinaca, porodica i grupa.
Saznajte više
amity youtube kanal

Amity YouTube kanal

amity_vizija

Vizija

Naša vizija je društvo koje čine ojačani i svojih prava svesni pojedinci, grupe i porodice, koje su sposobne da iskoriste sopstvene kapacitete da se bore i prevaziđu probleme.
Saznajte više

Aktuelnosti

Žene žive i na selu

Predstavnica Amity-a govorila je na skupu u Sremskoj Mitrovici, o izloženosti starijih žena sa sela rizicima od nasilja ili nasilju…

Detaljnije

Stručni skup povodom obeležavanja Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad starijima osobama

Kako postupati u slučajevima kada starije osobe koje prijave nasilje, kasnije odustaju u postupku gonjenja nasilnika

Detaljnije

„Borba protiv nasilja nad starijim ženama“

U stabilnim porodicama, stabilno se i stari, a deca se uče od malih nogu kako se poštuje, voli i zbrinjava najstariji član…

Detaljnije

Sa fokus grupe u Šidu

Korisnici Regionalnog programa stambenog zbrinjavanja još uvek imaju brojne izazove na putu do održivih rešenja

Detaljnije

Sa dodele Draganove nagrade 2019 u Novom Sadu

Juče smo se družili sa učesnicima ovogodišnjeg konkursa za najbolji putopis starijih osoba iz Vojvodine…

Detaljnije

Izazovi starijih u ostvarivanju prava i zaštiti od diskriminacije u socijalnoj zaštiti

Normativno garantovanje ljudskih prava potreban, ali ne i dovoljan uslov da se prava i efektivno koriste

Detaljnije
25
procenata stopa rizika od siromaštva
30
procenata siromašnih mlađih od 18 godina
20
procenata siromašnih, starijih od 65 godina

Događanja

Drugi o nama

SIPRU

"...Profesionalan, otvoren i sistematičan pristup u radu kao i posvećenost članova i članica NVO Amity koji doprinose njenom višegodisnjem uspešnom radu i napretku, evidentno su dovele do sveukupnog boljitka i pozitivnih promena u našem društvu..."

Danski savet za izbeglice

"...Posle godina saradnje, DSI preporučuju Amity kao pouzdanog i odgovornog partnera. DSI smatra da je Amity jaka lokalna nevladina organizacija sa razvijenim organizacionim kapacitetima, organizacija profesionalaca sa dobrim razumevanjem potreba ugroženih grupa i odgovarajućim načinima da odgovore na njih..."

Fond za socijalne inovacije

"...Amity je kroz svoj rad demonstrirao znanje i potpuno razumevanje reformskih pravaca razvoja sistema socijalne zaštite u Srbiji i direktno u tim reformskim procesima učestvuje, kako kroz lobiranje i mobilisanje različitih aktera na lokalnom, tako i onih na nacionalnom nivou..."

UNICEF
"... Amity posvećuje veliku pažnju stručnom usavršavanju kroz permanentnu edukaciju osoblja, saradnika i volontera u veštinama savremenog, ka klijentu orijentisanog socijalnog rada, što ih čini visoko kvalifikovanim stručnjacima sa bogatim iskustvom u radu sa poseno ugroženim populacionim grupama..."
Katolička služba za pomoć

"...Amity je istaknuta nevladina organizacija u Srbiji i CRS je racunao na njihov profesionalizam, iskustvo i partnerstvo od 2001. godine. Smatramo ih za jednog od nasih najjacih partnera i stoga trenutno razvijamo sa njima nove inicijative..."