Amity
amity_misija

Misija

Misija Udruženja je razvoj pozitivnog okruženja u kome će se više poštovati prava marginalizovanih, diskriminisanih i ugroženih pojedinaca, porodica i grupa.
Saznajte više
amity youtube kanal

Amity YouTube kanal

amity_vizija

Vizija

Naša vizija je društvo koje čine ojačani i svojih prava svesni pojedinci, grupe i porodice, koje su sposobne da iskoriste sopstvene kapacitete da se bore i prevaziđu probleme.
Saznajte više

Aktuelnosti

Nedostaje podsticajnije okruženje za volontarizam

Povodom obeležavanja Međunarodnog dana volontera i 70 godina Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima…

Detaljnije

Izazovi stručnjaka iz socijalne zaštite u zaštiti starijih osoba od nasilja

Tokom novembra 2018. završili smo IV i ujedno poslednji ciklus planiranih obuka za stručnjake centara za socijalni rad iz 8 okruga u Srbiji

Detaljnije

Nasilje nad starijima prisutno u svim zajednicama

Stručnjaci iz centara za socijalni rad iz opština raškog okruga učestvovali na obuci u Kraljevu

Detaljnije

Prepoznajmo nasilje nad starijim osobama i sprečimo ga

Prvu u nizu od četiri obuke održali smo u Bujanovcu…

Detaljnije

Reakcija g. Rada Čeperkovića na Nacrt Zakona o izmenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti

Reakcija na Nacrt Zakona…

Detaljnije

Aktivno starenje u službi prevencije nasilja nad starijim osobama

Prevencija nasilja značajan cilj javnih politika

Detaljnije
25
procenata stopa rizika od siromaštva
30
procenata siromašnih mlađih od 18 godina
20
procenata siromašnih, starijih od 65 godina

Događanja

Drugi o nama

SIPRU

"...Profesionalan, otvoren i sistematičan pristup u radu kao i posvećenost članova i članica NVO Amity koji doprinose njenom višegodisnjem uspešnom radu i napretku, evidentno su dovele do sveukupnog boljitka i pozitivnih promena u našem društvu..."

Danski savet za izbeglice

"...Posle godina saradnje, DSI preporučuju Amity kao pouzdanog i odgovornog partnera. DSI smatra da je Amity jaka lokalna nevladina organizacija sa razvijenim organizacionim kapacitetima, organizacija profesionalaca sa dobrim razumevanjem potreba ugroženih grupa i odgovarajućim načinima da odgovore na njih..."

Fond za socijalne inovacije

"...Amity je kroz svoj rad demonstrirao znanje i potpuno razumevanje reformskih pravaca razvoja sistema socijalne zaštite u Srbiji i direktno u tim reformskim procesima učestvuje, kako kroz lobiranje i mobilisanje različitih aktera na lokalnom, tako i onih na nacionalnom nivou..."

UNICEF
"... Amity posvećuje veliku pažnju stručnom usavršavanju kroz permanentnu edukaciju osoblja, saradnika i volontera u veštinama savremenog, ka klijentu orijentisanog socijalnog rada, što ih čini visoko kvalifikovanim stručnjacima sa bogatim iskustvom u radu sa poseno ugroženim populacionim grupama..."
Katolička služba za pomoć

"...Amity je istaknuta nevladina organizacija u Srbiji i CRS je racunao na njihov profesionalizam, iskustvo i partnerstvo od 2001. godine. Smatramo ih za jednog od nasih najjacih partnera i stoga trenutno razvijamo sa njima nove inicijative..."