Amity

Od svog osnivanja, pa do sada, Amity je kontinuirano radio na unapređenju, kako svojih znanja, tako i znanja drugih.

To unapređenje znanja je najčešće realizovano kroz seminare, radionice, tribine i okrugle stolove, kojom prilikom su aktivno učešće uzimali, ne samo angažovani u okviru Amity-a, već i kolege profesionalci iz oblasti socijalne zaštite institucija i ustanova, kako na nacionalnom, tako i na lokalnom nivou. Naravno, unapređenje položaja socijalno marginalizovanih društvenih grupa podrazumeva i unapređenje znanja samih ljudi koji pripadaju tim grupama.

Od 2015. godine, Amity je u realizaciju radionica i seminara uveo praksu da iste prijavi Komori socijalne zaštite Republike Srbije, kako bi pored podrške profesionalcima da unaprede svoja znanja, istima omogućio i da učešćem na ovim radionicama steknu barem deo bodova potrebnih za obnavljanje licence.

Od te 2015. godine, Amity ima prijavljenih devet radionica bez provere znanja, namenjene profesionalcima, i to:

Ukoliko Vam se neka od tema čini interesantnom, možete nas kontaktirati putem mejla: nada@amity-yu.org, kako bismo vam preneli informaciju da li je neka od obuka u toku, koliko košta, gde će se realizovati i druge vama važne informacije.