Amity

Naziv radionice: „Psihosocijalna podrška ženama u vanrednim situacijama“

Profil učesnika: Aktivisti udruženja žena, među kojima su i stručni radnici iz oblasti socijalne zaštite i stručnjaci iz centra za socijalni rad

Predviđeni broj učesnika: Između 20 i 30 učesnika po skupu

Cilj radionice: Cilj jednodnevne obuke je doprinos jačanju uloge aktivista udruženja građana i stručnjaka centara za socijalni rad u zbrinjavanju ljudi pogođenih vanrednim situacijama, putem pružanja psihosocijalne podrške sa posebnim fokusom na podršci ženama.

Očekivani rezultati radionice:

Aktivisti udruženja građana i stručnjaci iz centra za socijalni rad upoznati sa ključnim tačkama Zakona o vanrednim situacijama, ko je sve nadležan za zbrinjavanje ugroženih i o ulozi različitih aktera u zbrinjavanju;

Učesnici obuke upoznati sa mogućnostima uključivanja udruženja građana u proces zbrinjavanja ugroženih i na koje sve načine mogu pomoći;

Učesnici skupa upoznati sa psihološkim reakcijama ljudi u vanrednim situacijama i suočavanjem sa njima, kao i na koje potrebe ugroženih grupa mogu da odgovore aktivnosti psihosocijalne podrške i kako

Povećan nivo zaštite stanovništva u vanrednim situacijama putem zadovoljavanja socijalnih i psiholoških potreba, sa posebnim fokusom na žene

Broj Odluke o prihvatanju realizacije: 5507-865