Amity

Naziv obuke: „Kako sprovesti internu godišnju evaluaciju kvaliteta pruženih usluga u ustanovama za smeštaj odraslih i starijih?“

Profil učesnika: Stručni radnici i saradnici iz sistema socijalne zaštite, a prvenstveno oni koji rade u ustanovama za smeštaj odraslih i starijih. Skup je otvorenog tipa.

Predviđeni broj učesnika: Između 15 i 25 učesnika po skupu

Cilj radionice: Cilj ove radionice je da stručnjaci razviju veštine za izradu interne godišnje evaluacije kvaliteta pruženih usluga u ustanovama za smeštaj odraslih i starijih.

Očekivani rezultati radionice:
Razvijene veštine i osnaženi profesionalci koji rade sa korisnicima ustanova za smeštaj odraslih i starijih, da pripreme i sprovedu internu godišnju evaluaciju kvaliteta pruženih usluga, koja uključuje ispitivanje zadovoljstva korisnika, odnosno njihovih zastupnika (kako je to definisano članom 19 Pravilnika o bližim uslovima i standardima za pružanje usluga socijalne zaštite).
Osnovni zadatak i svrha ove obuke je da stručnjacima pomogne da razviju sopstveni instrumentarij za internu evaluaciju kvaliteta pruženih usluga, koja će da pruži kredibilne i verodostojne informacije, koje će svim zainteresovanim stranama (osnivaču ili vlasniku ustanove, Republičkom i pokrajinskom zavodu za proučavanje socijalnih problema, stručnoj javnosti, zaposlenima, korisnicima, srodnicima/starateljima korisnika), kazati u kojoj meri su usluge koje pružaju korisnicima kvalitetne. Takođe, zadatak je i da ukaže u kojim segmentima usluge postoji potreba za unapređenjem, odnosno revizijom, kako bi u narednom periodu obezbedili još kvalitetnije usluge korisnicima i kako bi imali zadovoljnije korisnike, zadovoljnije njihove srodnike/staratelje i zadovoljnije zaposlene.

Broj odluke Komore socijalne zaštite o prihvatanju realizacije edukacije bez provere znanja je: 5507-2110/2016-2 do 18.11.2016.god. Odluka važi do novembra 2018. godine.

U skladu sa Bodovnom listom uslova za sticanje bodova za obnavljanje licence, učesnik ove edukacije ostvaruje 5 bodova za obnavljanje licence.