Amity

Naziv radionice: „Unapređenje poštovanja ljudskih prava starijih u pristupu uslugama socijalne i zdravstvene zaštite“

Profil učesnika: Profesionalci iz oblasti socijalne i zdravstvene zaštite koji rade sa starijima i za starije u socijalnim i zdravstvenim ustanovama

Predviđeni broj učesnika: Između 20 i 30 učesnika po skupu

Cilj radionice: Cilj radionice je doprinos jačanju uloge profesionalaca u primeni i promociji ljudskih prava starijih kojim se obezbeđuje bolji pristup i kvalitet usluga socijalne i zdravstvene zaštite u centrima za socijalni rad i drugim ustanovama socijalne zaštite, kao i u ustanovama primarne zdravstvene zaštite u lokalnim zajednicama.

Očekivani rezultati radionice:

Profesionalci (voditelji slučaja i ostali) iz centara, odnosno ustanova socijalne zaštite i zdravstveni radnici iz domova zdravlja koji rade sa starijima su senizibilisaniji i informisaniji za značaj poštovanja ljudskih prava starijih u pristupu uslugama iz oblasti socijalne i zdravstene zaštite.

Uspostavljen konstruktivan dijalog između profesionalaca iz socijalne i zdravstvene zaštite u razmeni informacija i zajedničkom pristupu rešavanju problema starijih koji im se obraćaju za pomoć.

Povećan stepen zadovoljstva starijih pri korišćenju usluga iz socijalne i zdravstvene zaštite u lokalnim zajednicama.

Broj Odluke o prihvatanju realizacije: 5507-587