Amity

Siromaštvo ne bira zemlju ni ljude

Drugu godinu za redom su nas posetili aktivisti iz organizacije ATD Fourth World (Svi zajedno u dostojanstvu – Četvrti svet), koja je usmerena na smanjenje siromaštva, nejednakosti i socijalne isključenosti.

Razmenili smo iskustva sa gospođom Veronikom i gospodinom Benoa Reboul-Salze o tome kakvi su trendovi kada je u pitanju siromaštvo starijih u odnosu na prošlu godinu, i u zemljama EU koje su u našem komšiluku. Izgleda da je utisak da siromaštvo ne bira zemlju, kao i da se ono i u zemljama EU produbljuje.

Govorili su nam da su u Bugarskoj penzije veoma male (u proseku oko 165 evra), da dosta starijih ne mogu da se prehrane, preturaju po kontejnerima i zavise od mlađih članova domaćinstva. Bugarska nema zagarantovanu minimalnu penziju. Skrenuli su pažnju da je veliki problem u Bugarskoj i korupcija.

U Rumuniji, gde je teška politička situacija, prosečne penzije su nešto više (oko 190 evra), ali i dalje manje nego kod nas. Oni su podigli plate i penzije ali na uštrb socijalne zaštite, tako da su usluge u zajednici gotovo nedostupne. Problem Rumunije je veliko siromaštvo beskućnika. Deca koja su 90-ih živela na ulici, danas su oženjeni i udati i roditelji i sa svojom decom, oni su i dalje na ulici.

U Mađarskoj, većina siromašnih se greje i kuva na drva (na šporet). Kako je zima bila jaka i duga, ponestalo im je ogrevnog drveta, a u nedostatku para da legalno kupe, mnogi su bili primorani da kradu drva, pa su često završili u situaciji da budu uhvaćeni i morali su da plaćaju kaznu. Njihova ekonomska situacija je najsličnija našoj.

Aktivisti ove organizacije su nas upoznali sa kampanjom koju vode u celom svetu pod nazivom „Stop siromaštvu – Svi zajedno u dostojanstvu“, kojom žele da pokažu da ljudi mogu da se bore protiv siromaštva, ali moraju da veruju da je moguće iz njega izaći. U tu svrhu organizovali su i prikupljanje primera dobre prakse, ličnih priča i umrežavanje osoba sa iskustvom siromaštva, kao i onih koji se bore protiv siromaštva. Kampanja se završava 17. oktobra 2017. godine, na Svetski dan obeležavanja borbe protiv siromaštva.

Pozivaju sve da podrže ovu kampanju, da iznesu svoju poruku ili priču o promeni koja inspiriše (pojedinačni ili grupni primer). Amity se priključuje ovoj kampanji i napisaćemo primer priče o promeni kod nas koja može da inspiriše i druge.

Više o ovoj kampanji možete saznati na http://www.atd-fourthworld.org/stop-poverty/ a i uključiti se u istu ukoliko ste zainteresovani (kako su nam naši gosti rekli, do sada se samo jedna osoba iz Srbije priključila kampanji).

vladesataric