Amity
Život žena u selima Dragačeva i Trstenika

Život žena u selima Dragačeva i Trstenika

Život žena na selu niije ni malo lak i lagodan ni danas, a evo kako on izgleda u Dragačevskim i Trsteničkim selima.
Ustajanje izjutra između 4:30 i 5:00 sati, pa u štalu kod stoke, ko je ima, ili priprema doručka, odnosno ručka za sve ukućane, pa leti dok još ne

Read More