Amity

Potencijal socijalnih inovacija u unapređenju zdravlja i dobrobiti starijih

Amity je u decembru 2016. konkurisao kod Svetske zdravstvene organizacije (SZO) – Centra za razvoj zdravlja i RAND Europe, nezavisnog neprofitnog istraživačkog instituta iz Kembridža, da samoorganzovane grupe za pomoć starijim osobama koje su projektno realizovane u Srbiji budu studija slučaja u široj studiji SZO o potencijalu socijalnih inicijativa u lokalnoj zajednici da unaprede zdravlje i dobrobit starijih ljudi.

Amity primer iz Srbije je izabran kao jedna od ukupno 10 socijalnih inovacija koje su dodatno istražene kako bi se utvrdio način njihovog funkcionisanja, kako su povezane sa drugim uslugama zdravstvene i socijalne zaštite i kakvu korist od njih imaju starije osobe. Ovo iz razloga da bi bolje razumeli na koji način socijalne inovacije mogu da unaprede zdravlje i dobrobit starijih osoba.

Studija slučaja iz Srbije su „Grupe starijih za samopomoć“ koje su projektno realizovane u dva ciklusa u Srbiji: od 2010. do 2012. u okviru IPA Projekta „Dijalog organizacija civilnog društva na Zapadnom Balkanu“ koji je realizovan u Albaniji, Bosni i Hercegovini i Srbiji, i od decembra 2013. do decembra 2015. godine, uz finansijsku podršku Delegacije EU u Srbiji. Crveni krst Srbije je bio nosilac Projekata, u prvom ciklusu u partnerstvu sa Mrežom HumanaS a u drugom ciklusu u partnerstvu sa HelpAge International iz Velike Britanije.

Realizatori grupa za samopomoć u Srbiji su bile lokalne organizacije Crvenog krsta i NVO članice mreže HumanaS – Amity, Hleb života i Viktorija. U prvom ciklusu u Srbiji je razvijeno i funkcionisalo 48 grupa u ruralnim, prigradskim i gradskim sredinama u 25 opština koje su okupljale 462 starije osobe sa ciljem da unaprede sopstveni kvalitet života i kvalitet života drugih starijih osoba u lokalnim zajednicama. U drugom ciklusu, funkcionisale su 54 grupe samopomoći sa 572 starije osobe u istim opštinama.

Socijalne inovacije u lokalnoj zajednici (SILZ) teže da osnaže starije osobe, njihove porodice i zajednice da unaprede (samo)brigu, održavaju dobrobit i promovišu socijalnu koheziju i uključenost.

Pokrenuto 2014, ovo istraživanje SZO je imalo za cilj da uporedi nalaze u različitim modelima, funkcionisanju i rasponu socijalnih i zdravstvenih usluga koje nude programi socijalnih inovacija u lokalnim zajednicama, a koji se bave potrebama starijih osoba u zemljama sa niskim i srednjim prihodima.

Konsultacije u Kobeu (Japan) organizovane 17- 18. oktobra 2017.  su okupile stručnjake, predstavnike akademskih institucija i organizacija koje su podržale razvoj studija slučaja, i stručnjake iz RAND Europe, partnera SZO u sprovođenju istraživačkog projekta SILZ. U dinamičnoj diskusiji koja je imala za cilj da obezbedi sistematski pregled i validira naučene lekcije iz studija slučaja, učestvovali su predstavnici 10 zemalja sa niskim i srednjim prihodima, odakle su i izabrane studije slučaja (Čile, Kina, Iran, Liban, Rusija, Srbija, Šri Lanka, Tajland, Ukrajina i Vijetnam). Ove konsultacije imale su za cilj i da, osim dobrih praksi, identifikuju nedostatke u prikupljanju dokaza i istraživanju kako bi konačni nalazi istraživanja poslužili za dalji razvoj zagovaračkih opcija za integrisanu zdravstvenu i socijalnu podršku starijoj populaciji u lokalnoj zajednici. Razgovarano je i o izazovima SILZ po pitanjima održivosti ali i institucionalizacije saradnje sa nacionalnim i lokalnim vlastima, kao i izazovima kada je u pitanju njihova integrisanost u sisteme socijalne i zdravstvene zaštite.

Procena je da će socijalne inovacije u lokalnoj zajednici u budućnosti tek dobijati na značaju kao delotvorni i ekonomski isplativ način da se smanji jaz između sistema socijalne i zdravstvene zaštite i efikasno odgovori na širok spektar različitih potreba u samim zajednicama.

vladesataric