Amity

Potpisali smo Sporazum o saradnji sa Ministarstvom rada i UNHCR-om

Na ceremoniji jučerašnjeg potpisivanja tripartitnog Sporazuma o saradnji Ministarstva rada, UNHCR-a i Amity-a na realizaciji Projekta „Podrška lokalnoj integraciji interno raseljenih lica i izbeglica iz bivše Jugoslavije 2018“, obratili su se javnosti ministar Zoran Đorđević, šef misije UNHCR-a u Srbiji, Hans Fridrih Šoder i predsednica Upravnog odbora Amity-a, Nadežda Satarić.

Gospodin Đorđević je rekao: „Republika Srbija i Ministarstvo na čijem sam čelu nastaviće da pruža podršku interno raseljenim i izbeglim licima u skladu sa svojim međunarodnim obavezama. Zahvaljujući saradnji sa našim dugogodišnjim partnerima, Visokim komesarijatom UN-a za izbeglice (UNHCR) u Srbiji i Udruženjem „Snaga prijateljstva“ – Amity, u prilici smo da narednih godinu dana zajedno radimo na poboljšanju položaja izbeglica i interno raseljenih i stvaramo mogućnosti za njihovo adekvatno zbrinjavanje“ i dodao da veruje da će se saradnja sa UNHCR-om i Udruženjem Amity nastaviti i proširiti i u narednom periodu.

Gospodin Šoder je istakao da će pomenuti projekat dodatno unaprediti već dobru saradnju sa Ministarstvom i poboljšati položaj interno raseljenih lica u nekoliko opština u Srbiji.

Nadežda Satarić se zahvalila na dosadašnjoj izuzetnoj saradnji sa UNHCR-om i Ministarstvom i dodala da se raduje što se saradnja nastavlja i ove godine. Navela je da će se realizacijom pomenutog projekta dodatno unaprediti život i lokalna integracija oko 3.500 najugroženijih pojedinaca iz interno raseljeničke populacije i 500 iz izbegličke populacije na teritoriji 8 okruga – 10 gradova/ opština u Srbiji sa najvećim brojem ovih lica, koja žive u privatnom smeštaju i u kolektivnom centru „Salvatore“ u Bujanovcu. U tim okruzima (48 opština) živi 87.530 IRL, od ukupno 201 hiljade i 2.912 izbeglica, od 28 hiljada, koliko ih još sa zvaničnim stausom ima u Srbiji.
Ciljevi i nameravani uticaji kroz aktivnosti u pomenutom Amity Projektu su:

  1. kadrovski ojačati 7 CSR (Smederevo, Požarevac, Kraljevo, Novi Pazar, Kuršumlija, Prokuplje, Bujanovac), prijemom po jednog socijalnog radnika, koji će prevashodno biti fokusiran na pružanje usluga korisnicima iz ove ciljne grupe, kao i ispomoć u podršci i drugim korisnicima usluga centra, do 31. decembra 2018.
  2. ojačati tehničke resurse 10 CSR (7 pomenutih + Bela Crkva, Niš i Leskovac), kupovinom najneophodnije opreme sa ciljem pospešivanja efikasnosti u radu zaposlenih.
  3. ojačati stručne kapacitete zaposlenih u 48 CSR (10 + 38 na teritoriji 8 okruga uključenih u Projekat), organizovanjem i realizovanjem obuka po Amity ili drugim akreditovanim programima za stručnjake i pomoćne radnike iz socijalne zaštite, koji rade sa/za korisnike, odnosno njihovu dobrobit. Obuke će biti na 4 različite teme, a obuke za svaku temu će biti realizovane na 4 lokacije (za zaposlene iz dva okruga na 1 lokaciji). Ukupno 16 obuka, sa po 20 učesnika.

vladesataric