Amity

Održali smo radni sastanak sa predstavnicima Centara za socijalni rad

U sklopu realizacije Projekta „Podrška lokalnoj integraciji interno raseljenih lica i izbeglica iz bivše Jugoslavije“, koji Amity realizuje pod pokroviteljstvom UNHCR-a, 30. marta 2018. održali smo prvi radni sastanak sa predstavnicima osam, od ukupno deset Centara za socijalni rad, uključenih u Projekat.

Na sastanku smo detaljnije upoznali učesnike sa kontekstom u kome je nastao Projekat. On je zapravo nastavak Projekta „Mreža mobilnih timova za pomoć najugroženijiim pojedincima“, koji je Amity, u partnerstvu sa još tri, pa dve OCD, a pod pokroviteljstvom UNHCR-a, realizovao tokom prethodnih 18 godina. Upoznali smo ih i sa trenutnom situacijom i potrebama najugroženijih iz interno raseljeničke i izbegličke populacije.

Potom smo razgovarali o detaljima ovogodišnjeg Projekta, o njegovim ciljevima i nameravanim uticajima. Predstavnici svih 8 CSR koji su učestvovali na sastanku (Smederevo, Požarevac, Kraljevo, Novi Pazar, Bujanovac, Leskovac, Niš i Bela Crkva) su se složili da je Projekat značajan za ciljnu grupu, kao i da su Centri za socijalni rad oduvek pružali podršku i interno raseljenim licima i izbeglicama, te da je dobro što će moći još više da im se posvete u okviru saradnje na realizaciji ovogodišnjeg Projekata.

Predložili su da, umesto prvobitno planiranog kadrovskog ojačanja 7 CSR, prijemom po jednog stručnog radnika, koji će prevashodno biti fokusiran na pružanje podrške korisnicima iz ove ciljne grupe (od 1. marta do 31. decembra 2018), kadrovski ojačamo svih deset CSR, jer u svima nedostaju stručni radnici. Ovo tim pre, jer se inače kasni sa izborom stručnjaka i njihovim početkom rada na terenu. Predložili su da izabrani stručni radnici počnu sa radom na terenu od 1. maja, s tim što će Centri u Leskovcu, Nišu i Beloj Crkvi moći da prime po jednog stručnjaka sa polovinom radnog vremena, a preostalih 7 Centara po jednog radnika sa punim radnim vremenom.

Svi su se složili da je značajno što će dobiti i tehničku podršku i predložili da ona bude u vidu makar po jednog računara za svaki od 10 CSR-a. Takođe su se složili da je jako dobro što će biti prilika da u okviru ovog Projekta prođu obuke po akreditovanim ili prijavljenim obukama na četiri teme, na osnovu kojih će dobiti bodove za dobijanje i/ili obnovu licence. Ovo tim pre važi za one stručne radnike koji nemaju dovoljan broj bodova. U obukama će moći da učestvuju i predstavnici svih osam okruga na kojima su locirani pomenuti CSR-i (Podunavskog, Braničevskog, Raškog, Topličkog,

Pčinjskog, Jablaničkog, Nišavskog i Južnobanatskog). Obuke ćemo realizovati na sledeće teme:

  • Lokalna integracija izbeglica i interno raseljenih lica – praktična iskustva i naučene lekcije iz realizacije Projekta „Mreža mobilnih timova za pomoć najugroženijim pojedincima i porodicama“.
  • Autrič – izlazak na teren, mapiranje i identifikacija najisključenije dece i njihovo uključivanje u sisteme zaštite
  • Nasilje nad starijim ženama, specifičnosti, prepoznavanje i strategija prevencije
  • Ljudska prava i kvalitet života korisnika u ustanovama za smeštaj odraslih i starijih.

Bila je ovo prilika i da sklopimo Sporazume o saradnji na Projektu sa ovim Centrima za socijalni rad.

vladesataric