Amity

Ljudska prava i kvalitet života starijih u ustanovama za smeštaj

Tokom septembra meseca 2018. završili smo realizaciju obuka za stručnjake centara za socijalni rad i ustanova socijalne zaštite iz osam okruga u Srbiji na temu: Ljudska prava i kvalitet života starijih u ustanovama za smeštaj (akreditovan program kod Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu). Lokacije obuka bile su Smederevo, Kuršumlija, Leskovac i Novi Pazar i na njima je učestvovalo 139 stručnjaka. Obuke su se poklopile sa obeležavanjem 70 godina usvajanja Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima, što je pojačalo aktuelnost teme.

Na obukama je učestvovalo 139 stručnjaka


Učesnici obuka su visoko vrednovali kvalitet istih tokom evaluacije obuka. Veoma im je značilo što su imali priliku da razmene iskustva sa kolegama iz drugih centara, odnosno ustanova za smeštaj, da se podsete nekih zaboravljenih znanja, dobiju neke nove informacije i znanja na temu koja postaje sve aktuelnija, gotovo u svim sredinama.

Najviše interesovanja tokom diskusija posvećeno je sledećim pitanjima:

 • Kako starije osobe motivisati za smeštaj u situacijama kada ga oni ne žele, a u lokalnim zajednicama nema drugih opcija za njihovo adekvatno zbrinjavanje.
 • Plaćanje troškova veštacima pri oduzimanju poslovne sposobnosti starijima. Pojedini centri uspeju da se izbore da troškove pokrije pravosuđe, jer se veštačenje vrši po službenoj dužnosti, dok pojedini to ne uspeju, pa moraju da plaćaju iz sredstava centra, a kojih nemaju za tu namenu.
 • Stavljanje imovine pod hipoteku prilikom smeštaja i realizacija hipoteke po prestanku usluga u ustanovi? Pokazalo se da su prakse veoma različite. U nekim slučajevima, hipoteka se i realizuje, ali veoma retko.
 • Zbrinjavanje osoba koje pate od demencije i alchajmera, u ustanovama za smeštaj, u nedostatku dnevnih usluga u lokalnim zajednicama za njih.
 • Kakve su mogućnosti smeštaja u privatne domove i kvalitet usluga u njima i kakva je praksa centara, nakon sklapanja Sporazuma Vlade sa 41 privatnom ustanovom za smeštaj odraslih i starijih?
 • Kako osmisliti adekvatne dnevne sadržaje korisnika u ustanovama, prilagođene njihovim interesovanjima i mogućnostima?
 • Šta sve utiče na kvalitet života korisnika u ustanovama za smeštaj? Saznali su da je za korisnike na smeštaju važno kada imaju osećaj: sigurnosti – osećaju se bezbedno; pripadnosti – osećaju se delom nečega; kontinuiteta – osećaju se povezano; svrhe – imaju cilj(eve) kojima teže; uspeha – ostvaruju napredak prema tim ciljevima i značaja – da su važni, bitni kao osoba.

Obuke su se poklopile sa obeležavanjem 70 godina usvajanja Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima, što je pojačalo aktuelnost teme. 

Stručnjaci su saznali još neke od faktora kvaliteta života iz perspektive korisnika/stanara domova, a prema istraživanju Bečkog instituta za socijalnu politiku:

 • Fizičke mogućnosti stanara
 • Sposobnost da starija osoba autonomno, odnosno lično obavlja negu
 • Raspored dnevnih aktivnosti
 • Socijalne funkcije pojedinca
 • Psihološko stanje posle gubitka nekoga/nečega
 • Kognitivne sposobnosti
 • Samopoštovanje i osećaj kontrole nad sopstvenim životom
 • Subjektivni osećaj kad je u pitanju zdravlje i zadovoljstvo životom.

Ove obuke su deo aktivnosti Amity-a iz Projekta: “Podrška lokalnoj integraciji izbeglica iz bivše Jugoslavije i interno raseljenih lica”, koji realizujemo pod pokroviteljstvom UNHCR-a, a u saradnji sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

vladesataric