Amity

Danas je Svetski dan socijalne pravde

Generalna Skupština Ujedinjenih nacija je 2007.godine proglasila 20. februar za Svetski dan socijalne pravde. Od 2009. godine, ovaj dan se obeležava u svim zemljama. Danas je dan na koji se želi skrenuti pažnja i ukazati da su socijalna pravda i društveni razvoj osnovni preduslovi za mir i bezbednost kako unutar, tako i između država.

Današnji dan je prilika da se stavi do znanja da se socijalna pravda ostvaruje kroz poštenu raspodelu društvenih dobara i materijalnih sredstava kroz uvažavanje principa jednakosti, pravičnosti, solidarnosti i poštovanje različitosti. Socijalnu pravdu je moguće ostvariti ako se u punoj meri uvažavaju ljudska prava i rodna ravnopravnost.

Socijalno odgovorna država preduzima sve mere da smanji rizik od siromaštva svojih građana, da smanji socijalnu isključenost i da zaštiti ljudska prava.

Kod nas je svaki četvrti stanovnik u riziku od siromaštva, a posebno zabrinjava što je među njima najveći broj dece. Zabrinjava i što je veliki broj starijih žena iz staračkih domaćinstava u riziku od siromaštva. Više od 130 hiljada njih su van penzijskog sistema.

Zabrinjava i to što u svim lokalnim zajednicama nema razvijenih srevisa i usluga za najstarije sugrađane, ili tamo gde ih ima, obuhvat onih kojima su te usluge potrebne nije zadovoljavajući.

Usluge zdravstvene zaštite mnogim najstarijim siromašnim starijim osobama koje žive u seoskim brdsko planinskim krajevima su geografski nedostupne. Čak iako imaju novac da plate autobuski prevoz do drugog većeg mesta ili varošice da odu do lekara ili do apoteke ne vredi ako nema redovnog autobuskog prevoza ili ako isti fizički ne mogu da koriste.

Neophodno je da lokalne samouprave više sredstava odvajaju za razvoj usluga u zajednici, kako bi bilo što manje socijalno isključenih i kako bi najstariji živeli dostojanstvenije.

vladesataric