Amity

Dan ljudskih prava

Predsednica Upravnog odbora Amity-a, gospođa Nadežda Satarić, za svoj doprinos u borbi za ljudska prava socijalno isključenih pojedinaca, porodica i grupa, nagrađena je time što je izabrana od strane Fonda Ujedinjenih nacija za populaciju, među osobe koje donose promenu na svetskom nivou. Njena fotografija, sa prigodnim tekstom, objavljena je u publikaciji: „Icons&Activists – 50 years of people making change“ – UNFPA, na 192-193. strani.

Naziv publikacije i objavu smo preveli na srpski jezik i one glase:

Ikone i aktivisti
50 godina osoba koje donose promenu

Nadežda Satarić

„Veoma je važno… imati socijalno odgovornu državu koja poštuje prava ranjivih pojedinaca i grupa.“
Inspirisana svojom bakom, Nadežda Satarić prvo je postala socijalna radnica a zatim se udružila sa grupom prijatelja kako bi osnovala Udruženje „Snaga prijateljstva“ – Amity u Srbiji, 1999. godine. I dok je inicijalno bilo posvećeno pomaganju interno raseljenim licima i izbeglicama, razvilo se u glavnog predlagača socijalnih politika i institucija koje poštuju prava ranjivih grupa posebno dece i siromašnih starijih. Satarić je vodila konsultacije sa starijima oko nacrta Zakona o socijalnoj zaštiti iz 2011, i široko je cenjena zbog svog insistiranja na tome da socijalni rad mora biti deo transformisanja diskriminišućih normi.

vladesataric

Ostavi odgovor

Vaa email adresa nece biti objavljena. Molimo Vas popunite polja ispod *

5 × one =