Amity

Dan ljudskih prava

Predsednica Upravnog odbora Amity-a, gospođa Nadežda Satarić, za svoj doprinos u borbi za ljudska prava socijalno isključenih pojedinaca, porodica i grupa, nagrađena je time što je izabrana od strane Fonda Ujedinjenih nacija za populaciju, među osobe koje donose promenu na svetskom nivou. Njena fotografija, sa prigodnim tekstom, objavljena je u publikaciji: „Icons&Activists – 50 years of people making change“ – UNFPA, na 192-193. strani.

Naziv publikacije i objavu smo preveli na srpski jezik i one glase:

Ikone i aktivisti
50 godina osoba koje donose promenu

Nadežda Satarić

„Veoma je važno… imati socijalno odgovornu državu koja poštuje prava ranjivih pojedinaca i grupa.“
Inspirisana svojom bakom, Nadežda Satarić prvo je postala socijalna radnica a zatim se udružila sa grupom prijatelja kako bi osnovala Udruženje „Snaga prijateljstva“ – Amity u Srbiji, 1999. godine. I dok je inicijalno bilo posvećeno pomaganju interno raseljenim licima i izbeglicama, razvilo se u glavnog predlagača socijalnih politika i institucija koje poštuju prava ranjivih grupa posebno dece i siromašnih starijih. Satarić je vodila konsultacije sa starijima oko nacrta Zakona o socijalnoj zaštiti iz 2011, i široko je cenjena zbog svog insistiranja na tome da socijalni rad mora biti deo transformisanja diskriminišućih normi.

vladesataric