Amity

Razgovor sa stanarima naselja Kamendin u Zemunu

Dana 11. decembra 2019. održana je deseta i ujedno i poslednja fokus grupa sa korisnicima programa Regionalnog stambenog zbrinjavanja. Ovog puta naši sagovornici su bili korisnici pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica davanjem u zakup 270 stambenih jedinica sa mogućnošću kupovine u okviru Potprojekta 3 i 5, a koji su svoje stambeno rešenje pronašli u Zemunskom naselju Kamendin.

Od ukupno 270 porodica koje su na ovaj način rešile stambeno pitanje, mi smo razgovarali sa njih 12, za koje možemo slobodno reći da su reprezentativni predstavnici populacije koja je dobila stanove u ovom naselju.

Iz razgovora se može zaključiti da je u njihovim životima došlo do značajnih promena, jer konačno osećaju sigurnost i veći komfor, naročito ako se uzme u obzir da je svako od njih proveo više od dve decenije po tuđim kućama, u čestim selidbama i nesigurnosti. Naravno, stanovanje u ovim kućama prate i problemi, koji se u ovom trenutku odnose na grejanje, bilo je problema i u vezi sa stolarijom, ali ono što, prema njihovim rečima predstavlja najveći izazov, to je što nemaju kome da se obrate za pomoć, jer ih praktično svi prebaciju sa nadležnošću na nekog drugog.

Kompletni nalazi istraživanja biće sadržani u finalnom izveštaju koji će biti dostupan, kako donatorima, tako i drugim zainteresovanim stranama.

Ova fokus grupa je deo naših aktivnosti iz projekta: „Podrška regionalnim procesima obezbeđivanja održivih rešenja za izbegla i raseljena lica u Srbiji“, koji realizujemo pod pokroviteljstvom OEBS-a, kancelarije u Beogradu.

vladesataric