Amity

ŽENE 65+ U DOBA KORONE: ISKUSTVA I IZAZOVI

U periodu kada je osobama starijim od 65/70 godina bilo zabranjeno kretanje, starijim ženama su podršku i pomoć u nabavci namirnica, lekova i drugih neophodnih stvari pružali u najvećem broju mlađi članovi porodice, koji sa njima žive (41%), odnosno, ne žive u istom porodičnom domaćinstvu (47%). Pored toga, pomoć i podršku su pružale komšije (25%), prijatelji (15%) i volonteri (6%). Mnogi problemi za starije su bili prisutni tokom perioda zabrane kretanja.

Vanredno stanje je proglašeno 15. marta 2020. godine1 i trajalo je 53 dana. Tokom trajanja vanrednog stanja uvedene su i mere kojima je ograničena sloboda kretanja. Ovim merama najviše su bile pogođene starije osobe, čija je sloboda kretanja 35 dana bila suspendovana u trajanju od 164 časa nedeljno, uz pretnju sankcijom.

“Bilo je strašno u vreme epidemije, kada smo imali šetnju. Grad je izgledao avetinjski, to je tako stravično izgledalo, da sam ja mislila da ću od te slike umreti.”

U posebno teškoj situaciji bile su starije osobe koje žive same, naročito one koje imaju potrebu za tuđom negom i pomoći, među kojima je najviše žena. Većina usluga socijalne zaštite bila je ili obustavljena ili su usluge pružane uz znatna ograničenja, a pružanje zdravstvenih usluga bilo je redukovano i ograničeno na urgentna stanja.

Evidentno je da su u uslovima vanrednog stanja došle do punog izražaja sve linije dominacije, marginalizacije i rodne i druge nejednakosti sa kojima se suočavaju starije žene.

Udruženje Snaga prijateljstva Amity u partnerstvu sa udruženjem građanki FemPlatz realizuje projekat „Za povećano učestvovanje starijih žena u javnom i političkom životu“, koji finansira Evropska unija i kofinansira Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom. Cilj projekta je pružanje doprinosa jačanju uloge civilnog društva, državnih organa i političkih partija u zaštiti ljudskih prava i promovisanju značaja učestvovanja starijih žena u javnom i političkom životu u Srbiji.

Više o temi ŽENE 65+ U DOBA KORONE: ISKUSTVA I IZAZOVI možete pogledati na linku.

Foto arhiv Amity, autor fotografije Hadzi Miodrag Miladinović

vladesataric