Amity

I u Čačku obeležen Međunarodni dan borbe protiv Alchajmerove bolesti

Juče smo u Regionalnom centru za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju održali stručni skup na kome su učestvovali predstavnici socijalne i zdravstvene zaštite, kao i organizacija civilnog društva iz Čačka, a koji rade sa starijima/za starije. Glavna tema skupa bila su iskustva pilotiranja usluge Savetovališta za neformalne negovatelje zavisnih starijih osoba u Čačku, i problemi i izazovi osoba koje pate od demencije i njihovih porodica.

Prema iskustvima stručnjakinja angažovanih u Savetovalištu, a i ostalih stručnjaka, izazovi sa kojima se susreću osobe obolele od demencije i njihove porodice su:

  • preko 80% odraslih kojima je potrebna dugotrajna nega trenutno se zbrinjava vaninstitucionalno, u kućnim uslovima, a neformalni negovatelji pružaju ogroman udeo usluga u njihovoj nezi zbog čega zaslužuju da budu prepoznati, vrednovani i da njihov rad bude uvažen. Negovatelji su uglavnom iscrpljeni emotivno, psihološki i fizički, a nikakvu zahvalnost niti podršku ne dobijaju za ogroman posao koji obavljaju.
  • ljudi koji pružaju neplaćenu negu, brinući se o članovima porodice, najčešće su supružnici odnosno deca ili roditelji. Najčešće su to žene –supruge, ćerke ili majke, ali i te kako dolaze i muškarci, koji su apsolutno podjednako posvećeni i angažovani u pružanju brige obolelom članu domaćinstva, bilo da je u pitanju odnos otac-sin, sin-otac, ili su u pitanju supružnici.
  • prava i usluge otežano dostupni, kao na primer, ocena komisije za ostvarivanje prava na dodatak za negu i pomoć drugog lica dugo se čeka i lica uglavnom više puta pokušavaju da ostvare ovo pravo, iako im je pomoć druge osobe neophodna od prvog dana uspostavljanja dijagnoze. Često se korisnici susreću i sa barijerom fizičke nepristupačnosti mestu gde zasedaju članovi komisije, jer isti su npr. na 2. spratu, a nema lifta i onda je nemoguće da neko ko je nepokretan ili teže pokretan, dođe do drugog sprata. Indikativno je i da članovi komisije ne izlaze na teren da vrše pregled, da bi se ostvarilo pravo na novčani dodatak za tuđu negu i pomoć drugog lica.
  • neformalnim negovateljima osoba sa demencijom otežano je i angažovanje Geronto službe zbog nedovoljnih kapaciteta i rasprostranjenosti službe (ne pokriva seosko područje, postoji lista čekanja i od podnošenja zahteva do zaista početka pružanja usluge prođe i po nekoliko meseci). Izazov je i otežano prihvatanje gerontodomaćice od strane osobe obolele od demencije.
  •  izazov je i smeštaj u ustanovu socijalne zaštite, jer se realizacija smeštaja odvija sporo i jako teško, posebno ukoliko je u pitanju pokretna osoba s demencijom i ukoliko je sklona agresivnijem ponašanju, smeštaj je gotovo nemoguć i tu nema razlike između državnih i privatnih ustanova. Takođe, na teritoriji grada Čačka ne postoji ustanova socijalne zaštite za smeštaj odraslih i starijih osoba, jedan od privatnih domova više ne radi, dok su drugom kapaciteti popunjeni. Dodatno je teško smestiti nekoga u ustanovu socijalne zaštite u vreme pandemije Covid-19. Sistem je zatvoreniji zbog rizika od izbijanja potencijalne zaraze, odvajanja soba za izolaciju novih i korisnika na smeštaju koji mogu imati simptome zaraze, zatvaranje dnevnih boravaka ili njihov rad smanjenim kapacitetom
  • nedostaju dnevne usluge u zajednici, nе postoji ni dnevni boravak za osobe obolele od demencije, ni neki vid tzv. „predah smeštaja“ što bi svakako članovima njihovih porodica značilo (ne mogu da odu na proslave, i uopšte da imaju bilo kakvo vreme za sebe i svoje potrebe).

Jedan od zaključaka je i da problem demencije nije dovoljno prepoznat kao ozbiljan izazov, kako za obolele, tako i za članove njihovih porodica, za sisteme socijalne i zdravstvene zaštite i za društvo u celini. Ne postoji dovoljna, a preko potrebna koordinacija i saradnja različitih sistema u procesu zaštite i podrške. Otuda je izuzetno značajno da neko prepozna da ovi ljudi postoje, da im je potrebna podrška i pomoć i da imaju pravo da je dobiju.

Savetovalište, čije usluge je do sada koristilo 40 porodica obolelih, je mesto na kom neformalni negovatelji mogu da podele svoja iskustva i dobiju međusobno razumevanje, da uvide da nisu sami i usamljeni u svojim problemima, da kroz slične ukoliko ne i iste situacije prolaze svi neformalni negovatelji koji brinu o članu porodiceobolelom od demencije, da razmene svoja iskustva, i čuju iskustva drugih i na koji način su neke druge porodice prevazilazili teškoće u nezi.

Skup je realizovan u okviru projekta: „Razvoj Savetovališta za neformalne negovatelje zavisnih osoba i promocija preraspodele neplaćenog rada“ u okviru projekta: „Rodno odgovorno upravljanje – Preraspodela neplaćenog rada”, koji sprovodi UN Women, u saradnji sa Koordinacionim telom za rodnu ravnopravnost, a uz podršku Vlade Ujedinjenog Kraljevstva i Britanske ambasade u Beogradu.

vladesataric