Amity

U zlatnom kavezu zaštićenosti

U martu 2020. godine uoči proglašenja vanrednog stanja u zemlji, od strane Ministarstva zdravlja, doneta je Naredba o zabrani poseta i ograničenju kretanja u objektima ustanova za smeštaj starih lica („Službeni glasnik RS“, br. 28 od 14. marta 2020, 66 od 7. maja 2020, br. 87 od 19. juna 2020, br. 7 od 3. februara 2021) kojom se korisnicima ustanova, između ostalog, zabranjuje napuštanje ustanova. U međuvremenu, naredba je redefinisana i neka ograničenja su ukinuta ili ublažena, ali, do današnjeg dana, ostala je na snazi zabrana izlaska korisnika iz ustanove, izuzev odlaska na lekarske preglede ili na bolničko lečenje uz obavezan karantin po povratku u ustanovu.

ne možemo reći da se sa svim merama slažemo, jer smatramo da neke mogu dovesti u veći zdravstveni rizik starije osobe i pre nego sam virus, a neke od njih su i protivustavne

U skladu sa aktuelnom situacijom, informacijama koje su dostupne, kao i profesionalnim znanjima, svesni smo da bolesne starije osobe spadaju u visoko rizičnu grupu oboljevanja od COVID-19. Imamo razumevanja za epidemiološke mere koje su u odnosu na njih donošene, ali ne možemo reći da se sa svim merama slažemo, jer smatramo da neke mogu dovesti u veći zdravstveni rizik starije osobe i pre nego sam virus, a neke od njih su i protivustavne.

duga zabrana izlaska izvan ustanova je ne samo nehumana nego i neljudski čin

Našem Udruženju su se javljali, a i sada to čine građani iz različitih mesta u Srbiji, a koji imaju na smeštaju u ustanovama socijalne zaštite svoje roditelje, srodnike ili druge drage osobe, sa molbom da pokušamo da utičemo na promenu tog pravila koje važi u ustanovama i dalje. Nismo reagovali u isčekivanju da počne imunizacija starijih korisnika ustanova za smeštaj, verujući da će za korisnike koji su vakcinisani, revakcinisani i kod kojih je prošlo 10 dana od revakcinacije, najzad biti dozvoljen izlazak iz ustanova, ali to se nije desilo.

Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, tokom razgovora 22. januara 2021. sa sa predstavnicima 12 ustanova za smeštaj odraslih i starijih najavila je izradu preporuke da se korisnicima, koji su završili kompletnu imunizaciju, dozvoli kretanje van ustanova. Najavila je da će izradu preporuke inicirati od 25. januara 2021. godine.

Naučna istraživanja potvrđuju da su socijalna izolacija i usamljenost razlozi za patnju i važni faktori rizika za stariju populaciju za preživljavanje

Mi smo početkom februara na svakodnevne pozive srodnika i starijih korisnika ustanova reagovali na način da smo sa Portalom Penzin sproveli Anketu na temu: „Treba li vakcinisanima dozvoliti izlazak iz domova za starije“. Anketu je popunilo 255 osoba a 205 njih je dalo i pisane komentare. U najvećem broju komentara se navodi da je toliko duga zabrana izlaska izvan ustanova ne samo nehuman nego i neljudski čin. Samo 12 građana (4%) odgovorilo je da ne treba dozvoliti izlazak sve dok traje pandemija. Najveći broj učesnika ankete, 174 njih (69%) su se izjasnili da treba dozvoliti potpunu slobodu kretanja pokretnima, 39 njih (15%) da treba dozvoliti izlazak uz nadzor sronika/bliske osobe i još 30 njih (12%) da treba dozvoliti izlazak na nekoliko sati.

Naučna istraživanja potvrđuju da su socijalna izolacija i usamljenost razlozi za patnju i važni faktori rizika za stariju populaciju za preživljavanje, posebno za fizičko i mentalno zdravlje za depresiju, anksioznost i kognitivno oštećenje / demenciju, što je dokumentovano u stručnoj i naučnoj literaturi.

Tim povodom, Udruženje građana „Snaga prijateljstva“ – Amity uputilo je Apel Ministarstvu zdravlja da se u što kraćem roku, redefiniše pomenuta naredba na način da se starijim osobama, korisnicima ustanova za smeštaj koje su imunizirane, dozvoli kretanje van ustanova, uz sve mere predostrožnosti i poštovanje epidemioloških preporuka koje važe za sve građanstvo. Na taj način se ne izlazi u susret samo njihovim potrebama, već se i ispunjavaju Ustavom zagarantovana prava koja oni imaju, a ujedno se i ispunjavaju obaveze koje država Srbija ima, kao potpisnica univerzalnih i međunarodnih dokumenata o ljudskim pravima.

da se starijim osobama, korisnicima ustanova za smeštaj koje su imunizirane, dozvoli kretanje van ustanova, uz sve mere predostrožnosti i poštovanje epidemioloških preporuka koje važe za sve građanstvo

Pored Ministarstva zdravlja, Zatražili smo podršku Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Zaštitnika građana i Poverenika za zaštitu ravnopravnosti.

Inicijativa predstavlja deo aktivnosti u okviru Projekta „Za poštovanje prava starijih tokom pandemije“ koji realizujemo u partnerstvu sa Karitasom iz Sremske Mitrovice i u saradnji sa portalom Penzin i Radio Beogradom 1, koji će biti medijski pokrovitelj. Ovaj projekat je dobio podršku projekta Vlade Švajcarske „Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT”, koji sprovode Helvetas Swiss Intercooperation i Građanske inicijative

Mišljenje koje je izneto u ovom članku je mišljenje autora i ne predstavlja nužno i mišljenje Vlade Švajcarske, Helvetasa ili Građanskih inicijativa.

vladesataric