Amity

Zahvalnica Amity-ju

Povodom Međunarodnog dana ljudskih prava Udruženje “Snaga prijateljstva” – Amity je dobilo Zahvalnicu za doprinos unapređenju rada Saveta za praćenje primene preporuka Ujedinjenih nacija za ljudska prava i saradnji sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog na unapređenju ljudskih prava.

U obrazloženju stoji sledeće:

“Udruženju „Snaga prijateljstva-Amity“ za doprinos unapređenju rada Saveta za praćenje primene preporuka Ujedinjenih nacija za ljudska prava i saradnji sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog na unapređenju ljudskih prava.

Posebnu zahvalnost iskazujemo gospođi Nadi Satarić, koja na čelu udruženja Amity dugogodišnjim angažovanjem skreće pažnju na jednu od najosetljivijih društvenih grupa, starije osobe, ne samo sa aspekta potreba i problema starijih generacija, već ukazuje i na lepotu starenja i starije osobe kao dragocen resurs koji može da doprinese razvoju celog društva.”

Zahvalnice su dodeljene na događaju: “ Da niko ne bude izostavljen – u susret obeležavanju 75 godina Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima”, koji je održan 10.decembra 2022.godine u Domu Narodne skuštini Republike Srbije.

Na istom dogaćaju na Panelu: Da niko ne bude izostavljen – solidarnost za sve generacije, gospođa Satarić  je bila jedna od ukupno pet  uvodničara Društvenog dijaloga. Pored nje uvodna obraćanja imali su:

  • dr Muamer Bačevac, predsednik Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova, Narodna skupština
  • prof. dr Darija Kisić, ministarka, Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju
  • Tatjana Prijić, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti i
  • Borka Jeremić, UNFPA

vladesataric