Amity

„Žene su agenski promena“

Dana 2. marta 2023, učestvovali smo na Konferenciji lokalnih mehanizama za rodnu ravnopravnost u Palati Srbija u Beogradu, koju su organizovali Koordinaciono telo za rodnu ravnopravnost Vlade Republike Srbije i Agencija ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena (UN Women). Tom prilikom su Predstavnici delegacije EU u Srbiji i UN Women u Srbiji, podelili su ugovore za realizaciju projekata 5 organizacija civilnog društva (FemPlatz, Beogradski centar za ljudska prava, Udruženje žena „Sačuvajmo selo“, Priboj, Ženski centar Užice i Amity).

Amity je dobio podršku za Projekat „Žene su agensi promena“, koji će u narednom periodu realizovati u partnerstvu sa Larisom iz Čačka i Ženskom inicijativom iz Trstenika. Kroz ovaj projekat unapredićemo znanja žena iz ranjivih društvenih grupa, na prvom mestu žena sa sela, žena sa invaliditetom, onih koje dolaze iz manjinskih zajednica i starijih žena, iz oblasti rodne ravnopravnosti, socijalnih i ekonomskih prava. Osnažićemo ih da aktivno učestvuju u kreiranju politika koje ih se tiču, na lokalnom i nacionalnom nivou, jer njihove specifične potrebe često nisu u potpunosti prepoznate u javnim politikama. Zajedno sa ženama iz lokalnih zajednica identifikovaćemo neka za njih važna pitanja, za koja ćemo zagovarati kod nadležnih na lokalnom i nacionalnom nivou, kako bi uveli rodno osetljive mere u politike i programe koji se bave potrebama različitih grupa.

vladesataric