Amity

SAOPŠTENjE ZA JAVNOST

Beograd, 29.09.2023.godine

1.OKTOBAR – MEĐUNARODNI DAN STARIJIH

U nedelju 1. oktobra 2023. godine se obeležava Međunarodni dan starijih, uspostavljen rezolucijom Generalne skupštine Ujedinjenih nacija 1990. godine. U našoj zemlji ovaj datum se obeležava od 1991. godine, a ove godine Udruženje Amity koristi priliku da ukaže na sve težu situaciju u kojoj se nalazi veliki broj naših starijih sugrađana sa jedne strane, i sa druge na značaj promocije zdravog, aktivnog starenja i međugeneracijske solidarnosti.

Učiniće to kroz Izložbu fotografija na temu: Lepota starenja, koju svečano otvaramo 1.oktobra u 19 sati u Ustanovi kulture Parobrod na Starom gradu u Beogradu. Izložba će biti otvorena do 12.oktobra 2023.godine.

Sa prosečnom starošću od čak 43,85 godina, populacija Srbije je među najstarijima u Evropi i svetu. Više od 1.468.000 građana Srbije starije je od 65 godina, što čini više od petine ukupne populacije. Kao što se veliki deo stanovništva Srbije u ovom trenutku bori za svoju egzistenciju, tako se i ne mali broj starijih osoba suočava sa izazovima slabog materijalnog položaja, nedovoljno snažnih sistema socijalne i zdravstvene zaštite (nedovoljna razvijenost dnevnih usluga u zajednici i otežan pristup uslugama zdravstvene zaštite) i izloženošću nasilju i diskriminaciji.

Primera radi, za juli 2023. godine, niže penzije od 20.000 dinara primilo je gotovo 300.000 penzionera. Van penzijskog sistema je još 130.000 osoba starih 65 i više godina, od kojih su najveći broj starije žene, koje žive van velikih gradskih sredina. Raspadanje tradicionalnih mreža za podršku, od porodičnih, do komšijskih, koje nestaju kao posledica ekonomske migracije, znači i da mnoge od ovih osoba nemaju nikakvu porodičnu brigu i negu.

Siromaštvo je, dakle, realnost velikog broja starijih ljudi u Srbiji, a ono je direktan put u degradaciju zdravlja, socijalnu izlovanost, bolest, depresiju i tavorenje na margini. Podložnost diskriminaciji se u tim slučajevima povećava, a nasilje nad njima postaje izraženije. Zato pozivamo Vladu Srbije da preispita svoje trenutne politike oko visine penzija, oko obezbeđivanja minimuma materijalne sigurnosti za one koji su u siromaštvu, a nemaju redovna penzijska primanja i kako bi učinila postojeće sisteme socijalne i zdravstvene zaštite efikasnijim.

Ove godine Amity koristiti Međunarodni dan starijih osoba da podsetiti društvo na doprinose koje stariji daju, kako svojim porodicama, tako i lokalnim zajednicama i društvu u celini. Dužni smo da poštujemo ljudska prava starijih osoba kao ispunjenje vizije Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima: Kroz sve generacije, što je i slogan ovogodišnjeg obeležavanja dana starijih osoba.

U obavezi smo da starijima garantujemo ono najvrednije što imaju – ljudsko dostojanstvo.

mr Nadežda Satarić,
predsednica Upravnog odbora Amity-ja

Foto: Ranko Đurović

vladesataric