Amity

U susret početku primene nove zakonske regulative za zaštitu od nasilja – Radionica za stručnjake iz Pirotskog okruga

U petak, 26. maja 2017, u prostorijama Višeg suda u Pirotu, održali smo obuku stručnjaka iz pravosuđa, policije, socijalne i zdravstvene zaštite i organizacija civilnog društva a koji dolaze iz sve četiri opštine Pirotskog okruga a na temu: „Značaj prepoznavanja nasilja nad starijim ženama i obezbeđivanja delotvornih mera zaštite“

Gospođa Nadežda Satarić iz Amity-a je govorila o položaju starijih žena u Srbiji, specifičnostima nasilja nad njima, koja ponašanja prema starijim ženama se kvalifikuju kao nasilje, ko su nasilnici i o tome gde se i zašto ono događa, kao i zašto starije žene ne prijavljuju nasilje.

Profesorka dr Nevena Petrušić, sa Pravnog fakulteta Univerziteta u Nišu, govorila je o pravnoj zaštiti od nasilja nad starijim ženama u porodičnom kontekstu: međunarodni i domaći pravni okvir; kako praktično funkcioniše sistem zaštite od nasilja u porodici. Posebno se fokusirala na novine iz Krivičnog zakonika i Zakona o sprečavanju nasilja u porodici koji počinju da se primenjuju 1. juna 2017. godine.

Stručnjaci iz Centara za socijalni rad, policije, zdravstvene zaštite, tužilaštva i suda, su imali priliku da razmene viđenja sa kojim izazovima se suočavaju, s obzirom na specifičnosti sistema iz kojih dolaze, a kada je u pitanju nasilje nad starijim ženama i obezbeđivanja adekvatnih mera zaštite.

Složili su se da je nasilja nad starijim ženama, posebno porodičnog, i u opštinama iz kojih dolaze, mnogo više nego što se prijavljuje. Kada ga i starije žene ili neko u ime njih i prijavi, izazov je što u toku postupka, one najčešće odustaju od prijava. Socijalnim radnicima je izazov koje mere zaštite primeniti kada nemaju mnogo toga na raspolaganju, pa im je uglavnom ostalo da ih smeštaju u domove za stare ili da im daju materijalnu pomoć…

Veliku zahvalnost dugujemo Višem sudu u Pirotu i gospodinu Zoranu Kolevu, predsedniku suda, koji nam je izašao u susret i omogućio realizaciju ove radionice u prostorijama suda.

Ova radionica je prva od tri radionice namenjene stručnjacima koja se realizuje kao aktivnost Projekta „Zaustavimo nasilje i diskriminaciju nad starijim ženama“, koji se finansira iz Budžeta Republike Srbije – Kancelarija za ljudska i manjinska prava u okviru programa „Sprovođenje antidiskriminacionih politika u Republici Srbiji“.

vladesataric