Amity

Održali smo godišnju Skupštinu i usvojili Izveštaj o radu u 2017.

Krajem februara, održali smo Godišnju skupštinu Amity-a, na kojoj smo razgovarali o aktivnostima Udruženja u 2017. i planovima rada za 2018. godinu i usvojili Izveštaj i plan. Učesnici skupštine su veoma pozitivno ocenili angažman Udruženja u prethodnoj godini, posebno naglasivši da je važno što se vodi računa da sve urađeno bude na profesionalno visokom nivou. Tome svakako doprinosi i to što se za plaćene aktivnosti angažuju isključivo profesionalci, sa visokim kredibilitetom u lokalnoj zajednici i koji imaju izuzetan odnos sa korisnicima usluga. Bilo je komentara da je čak u Izveštaju malo napisano u odnosu na ono koliko je zaista i urađeno tokom prethodne godine. Članovi Skupštine su istakli i značaj volonterskog angažmana na pojedinim aktivnostima i akcijama, kako zaposlenih u organizaciji, tako i članova organizacije, što sve doprinosi povećanju ugleda Amity-a kod ne malog broja, ne samo starijih ljudi, već i predstavnika drugih organizacija i ustanova.

Izveštaj o radu organizacije u 2017. i planovi rada za 2018., koji su pred vama, su u posebno pripremljenom formatu za elektronsko objavljivanje.

vladesataric