Amity

Putujuće reči – Draganova nagrada za najbolji putopis starijih

Pred vama je publikacija „Putujuće reči“ u kojoj je predstavljeno 28 najboljih putopisnih zapisa starijih osoba, od ukupno 178, koliko ih je pristiglo na IX Кonkurs za „Draganovu nagradu 2023“. Cilj Кonkursa je da promoviše aktivno starenje i da stvori prostor za razmenu iskustava, znanja, lepota i izazova starenja i mudrosti autora koji imaju 60 i više godina. Ova kontinuirana akcija doprinosi smanjenju stereotipa i predrasuda, koje su inače prisutne u odnosu na sve brojniju stariju populaciju.

Pored 15 nagrađenih radova, po prva tri iz svake od 5 kategorija, u ovoj publikaciji je objavljeno još 13 posebno pohvaljenih radova.

Zahvaljujemo svim autorima koji su ove godine učestvovali na Кonkursu. Nadamo se da će ova publikacija inspirisati još veći broj starijih osoba iz Srbije i regiona, da nam se priključe i da u narednim godinama sa nama podele svoje bogato putopisno i životno iskustvo, svoja osećanja, misli i životne priče. Na taj način će dati svoj lični doprinos promociji aktivnog starenja i razvoju inkluzivnog društva.

vladesataric