Amity

„Seti me se“ – Povodom Svetskog dana borbe protiv Alchajemerove bolesti

Od 1994. godine se 21. septembar obeležava kao Svetski dan borbe protiv Alchajmerove bolesti, a od 2012, se tokom celog meseca septembra sprovodi međunarodna kampanja podizanja svesti o ovoj bolesti i odupiranja stigmatizaciji osoba obolelih od Alchajmerove bolesti i njihovih porodica.

Ovo je vreme za osvrt na iskustva 47 miliona ljudi u celom svetu koji žive sa demencijom, ali i na iskustva njihovih negovatelja, kao i da se setimo svih onih koji nisu više sa nama. Treba imati na umu da svake 3 sekunde neko u svetu oboli od demencije.

Slogan za ovogodišnji mesec/dan borbe protiv Alchajmerove bolesti je Seti me se. Međunarodna organizacija za Alchajmerovu bolest (Alzheimer’s Disease International) je pozvao sve da podele svoje najlepše uspomene ili uspomene svojih voljenih na društvenim mrežama sa oznakom: #RememberMe #WAM2016.

I u ovogodišnjoj kampanji, Amity se pridružuje organizacijama iz više od 60 zemalja koje se bore protiv ove bolesti.

Još u septembru 2014. godine, pokrenuli smo inicijativu kod lokalne samouprave Grada Beograda za uspostavljanje servisa Dnevnog boravka za osobe sa demencijom kako bi se unapredio kvalitet života ne samo obolelih, već i pomoglo njihovim neformalnim negovateljima. Istovremeno smo pokrenuli i inicijativu kod Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za proširenje indikacija za propisivanje pomagala – pelana za odrasla lica, i za osobe koje boluju od demencije, na teret obaveznog zdravstvenog osiguranja. Januara 2015.godine, dobili smo obaveštenje da će naš predlog imati u vidu prilikom naredne izmene Pravilnika o medicinsko-tehničkim pomagalima, a imajući u vidu finansijska sredstva predviđena Finansijskim planom Fonda za 2015.godinu.

U 2015.godini, obnovili smo inicijativu za uspostavljanje usluge Dnevnog boravka koju je Sekretarijat za socijalnu zaštitu Grada Beograda načelno podržao, uz napomenu da ovu novu uslugu treba prethodno testirati, kao i da će shodno finansijskim mogućnostima u 2016. nabavljati prioritetne usluge iz oblasti socijalne zaštite.

Kako još uvek nije uspostavljen Dnevni boravak za ove osobe u Beogradu i u indikacije za pelene za odrasle nije uključena dijagnoza demencije, na ovaj dan i ovaj način podsećamo odgovorne da ih držimo za reč i da čekamo ispunjenje njihovih obećanja. Ispunjenjem datih obećanja, doprineće odlaganju institucionalizacije osoba koje pate od demencije i povećanju kvaliteta ne samo njihovog života u lokalnim zajednicama, već i života njihovih porodica.

Postignut je određeni napredak na globalnom nivou i sve više zemalja razvija nacionalne strategije borbe protiv demencije i verovatno je da će na Svetskoj zdravstvenoj skupštini 2017.godine biti usvojen i Nacrt globalnog akcionog plana za demenciju. Ipak, stigmatizacija obolelih i nedovoljna informisanost ne samo njih, već i njihovih porodica pa i šire društvene zajednice o problemima i izazovima koji okružuju demenciju i Alchajmerovu bolest, ostaju globalni problem.

vladesataric