Amity

Amity na tribini u Kragujevcu

Centar za socijalni rad Kragujevac je juče, 12. oktobra 2016., povodom 55 godina rada, organizovao stručni skup/tribinu na temu: „Diskriminatorna ponašanja prema starijim osobama i osnaživanje starijih da reaguju na takva ponašanja“. Tema skupa se poklopila sa temom obeležavanja Međunarodnog dana starijih, koji je bio prilika da se zauzme negativan stav protiv starosne diskriminacije i da se ukaže na štetne uticaje koje ona ima na starije ljude. Istovremeno, bila je to prilika i da se ukaže na značajne doprinose starijih ljudi društvu i podigne svest o pitanjima i izazovima starenja danas u Kragujevcu.

Centar za socijalni rad Kragujevac nije slučajno izabrao ovu temu za obeležavanje značajnog jubileja rada svoje ustanove, već je to uradio iz razloga što u gradu živi skoro 30 hiljada ljudi sa 65 i više godina, od kojih je preko 5,5 hiljada onih sa 80 i više godina. Mogi među njima žive u staračkim domaćinstvima.

Na ovom skupu, predstavljen je i 18. broj časopisa za porodicu „Savetovalište“, koji izdaje CSR Kragujevac, a koji je ovoga puta kompletno posvećen zaštiti starijih.

Doprinos značajnom jubileju i stručnom skupu, dao je i Amity time što je predstavnica imala uvodno izlaganje na tribini, u kome je podsetila na definiciju i vrste diskriminacije, uzrocima diskriminacije starijih, i ukazala na njenu veliku rasprostranjenost. Navela je najvidljivije posledice diskriminacije, čije su žrtve starije osobe, i to:

  • Izraženo zanemarivanje, zlostavljanje i nasilje nad starijima,
  • Povećanje broja obolelih od hroničnih bolesti, depresivnih i suicidnih stanja,
  • Život sa raznim uskraćenostima, a vrlo često i život u siromaštvu,
  • Stariji gube samopouzdanje, povlače se iz društvenog života i stavljaju se na margine društva.

Govorila je i o tome šta radi država po pitanju suzbijanja diskriminacije, a potom je vođena diskusija o uslugama u zajednici koje se obezbeđuju starijima u Kragujevcu, njihovoj dovoljnosti, kao i onim uslugama koje nedostaju. Predstavnici Udruženja penzionera ukazali su koliko njihovo Udruženje daje doprinos aktivnom starenju, organizacijom različitih sadržaja za članove, kako u Udruženju, tako i u svakom od 49 mesnih odbora. Članovi Kutka, koji vodi Crveni krst, govorili su koliko je starijima značajno što se svakog utorka okupljaju u Crvenom krstu, druže, unapređuju svoja znanja, razmenjuju iskustva i realizuju razne kreativne i rekreativne sadržaje. Zaključili su kako bi bilo sjajno kad bi i u prigradskim naseljima i na drugim lokacijama mogle da se organizuju iste aktivnosti. Čulo se i to da od lokalnih usluga u zajednici, koje finansira lokalna samouprava, posredstvom Centra za razvoj usluga socijalne zaštite „Kneginja Ljubica“, funkcioniše Dnevni boravak, kapaciteta 10 mesta, a usluge pomoći u kući, koristi 120 starijih osoba, dok ih je još 50 na listi čekanja.

Diskusija se vodila i oko institucionalnog/domskog smeštaja starijih i nedovoljnih kapaciteta u državnim domovima, kao i o tome koliko stariji ljudi nerado odlaze u domove. Zato je ukazano da postoji ogromna potreba za razvojem porodičnog smeštaja za starije. Svesni su činjenice da država treba normativno da uredi ovu uslugu, kao i da je potrebno da se napravi akreditovan program obuke za pružaoce ove inovativne usluge i da se potom ona započne razvijati i na teritoriji Kragujevca.

Na samom kraju skupa, za više od 60 učesnika, iz svih ustanova socijalne zaštite Kragujevca, organizacija civilnog društva, predstavnika starijih osoba i predstavnika lokalne samouprave, priređeno je koktel posluženje.

vladesataric