Amity

Amity donacija Centru za azil u Banji Koviljači

U okviru podrške najugroženijim izbeglicama i internoraseljenim licima, uključujući i izbeglice iz trećih zemalja, pomogli smo nabavkom kreveta, dušeka, radijatora, stolova i druge tehničke opreme najstarijem centru za azil u Srbiji, onom koji funkcioniše u Banji Koviljači još od 2008. Samo do juna 2014. godine, kroz ovaj Centar je prošlo preko 2.300 tražilaca azila.

Broj korisnika Centra povećao se tokom 2015, kada je državnu granicu Republike Srbije prošlo nešto manje od 600.000 ljudi sa Bliskog Istoka i iz Afrike.

Iako je od početka marta 2016, odlukom Evropske unije zatvorena tzv. Balkanska ruta, broj izbeglica se jeste smanjio, ali se zato broj onih koji su ostali i koji se zadržavaju u Srbiji znatno povećao (usled zatvaranja granice ka Mađarskoj i Hrvatskoj).

Sve je ovo postalo i ogroman izazov za Komesarijat za izbeglice i migracije Republike Srbije, koji se našao u situaciji da, koristeći postojeće resurse i stvarajući nove, pokuša da nađe makar i privremeno utočište za sve veći broj ovih ljudi. U ovom poslu, podršku im pruža i znatan broj međunarodnih, ali i domaćih, humanitarnih organizacija, koje su svesne da se samo zajedničkim radom može odgovoriti na ovaj izazov.

Tako i Amity, uz finansijsku podršku UNHCR-a, doprinosi podizanju kapaciteta postojećih centara za azil donacijama/kupovinom najneophodnijih stvari koje poboljšavaju kvalitet života i unapređuju dostojanstvo tražilaca azila u centrima.

Zahvaljujemo UNHCR-u na finansijskoj podršci, Komesarijatu na dobroj saradnji, a samim tražiocima azila u Centru u Banji Koviljači što nisu sedeli skrštenih ruku, već su nam rado pomagali u istovaru ove donirane robe.

vladesataric