Amity

Istraživanje potreba samačkih ili staračkih domaćinstava na Novom Beogradu

Juče, 23. februara 2017. smo na Fakultetu političkih nauka imali dogovor sa studentima III godine socijalnog rada i izvršili smo njihovu dodatnu obuku za sprovođenje anketnog istraživanja života i potreba starijih koji žive u samačkim i staračkim domaćinstvima, gde sve osobe imaju 65 i više godina.

Studenti će tokom marta meseca 2017. posetiti 600 od ukupno 13.130 staračkih domaćinstava na Novom Beogradu i obaviti razgovor sa njihovim članovima po unapred definisanim pitanjima.
Opredelili smo se da istraživanje sprovedemo na Novom Beogradu jer se radi o najvećoj urabnoj opštini u Srbiji, na kojoj živi 214.506 stanovnika po Popisu iz 2011. Među njenim stanovnicima je 38.094 onih koji imaju 65 i više godina. Čak 110 od ukupno 168 opština u Srbiji ima manji broj stanovnika nego Novi Beograd starijih. Od ukupnog broja starijih na Novom Beogradu, skoro polovina njih živi u staračkim domaćinstvima, mahom u višespratnicama, u kojima kada ne rade liftovi oni sa viših spratova teško mogu da siđu i obave najneophodnije potrebe iako im je naizgled sve na dohvat ruke.

Ovo istraživanje sprovodimo pod pokroviteljstvom UNFPA a u saradnji sa Fakultetom političkih nauka Univerziteta u Beogradu i Centrom za brigu o starijima, deci i osobama sa invaliditetom „Novi Beograd“. Rezultati kompletnog istraživanja treba da pomognu kreatorima politika od lokalnog do nacionalnog nivoa. Oni na lokalu da svrsishodnije planiraju programe i usluge za te ljude, a oni na nacionalnom nivou da budu bolje informisani pri kreiranju strateških dokumenata u narednom periodu.

Rezultate kompletnog Istraživanja objavićemo u posebnoj publikaciji i predstaviti široj javnosti na konferenciji za medije koju ćemo upriličiti povodom Međunarodnog dana starijih osoba, 1. oktobra.

vladesataric

Ostavi odgovor

Vaa email adresa nece biti objavljena. Molimo Vas popunite polja ispod *

9 − 6 =