Amity

Stručnjaci u Požarevcu o prevenciji nasilja nad starijim ženama

Na radionici koju smo realizovali 27. juna 2018. zaposleni u centrima za socijalni rad i stanicama policije iz opština Braničevskog okruga Požarevac, Kučevo, Žagubica, Žabari, Petrovac na Mlavi i Malo Crniće imali su priliku da razmene iskustva i unaprede svoja znanja iz oblasti prevencije i obezbeđivanja efikasnih mera zaštite starijih žena od porodičnog nasilja. Razgovarali su o izazovima sa kojima se suočavaju u praktičnom radu kada je u pitanju nasilje nad starijim ženama, kako ga prepoznaju i kako reaguju. Šta preduzimaju i šta bi još trebalo da preduzmu?

Konstatovali su da je od početka primene novog Zakona o sprečavanju nasilja u porodici (01. jun 2017.) neznatno povećan broj prijava nasilja nad starijim osobama. Ranije u ukupnom broju prijavljenih slučajeva 13% su bila nasilja nad starijima a sada je to u 14% slučajeva. Starije žene su znatno češće žrtve nasilja od starijih muškaraca. Nasilnici su najčešće njihova deca, pa unuci i bračni ili vanbračni partneri.

Stručnjaci su se složili da veoma dobro funkcioniše saradnja i koordinacija između policije i centara za socijalni rad, u nekim opštinama i sa zdravstvenim ustanovama ali da postoje i brojni izazovi na koje nemaju odgovore. Neki od tih izazova su: nedostatak stručnog kadra i u centrima i u policiji, malo je zaposlenih a poslova je mnogo i u redovno radno vreme dok za pasivna dežurstva radnici centara i nisu dodatno plaćeni; nedostaju servisi podrške u lokalnim zajednicama kako za žrtve nasilja tako i za počinioce; ni jedna Sigurna ženska kuća ne postoji na teritoriji Braničevskog okruga, kao ni Prihvatna stanica, a nedostaju i specijalizovane hraniteljske porodice za prihvat žrtava nasilja; kada je neophodan urgentan smeštaj, a treba ga realizovati noću, čak ni u Beogradu, Sigurne ženske kuće ne vrše prijem posle 18 časova. Sve ovo stavlja stručnjake u nezavidnu situaciju kada treba da pruže hitnu zaštitu žrtve ili da izmeste počinioca, a nemaju uslova za to.

Svi su se složili da je ključ za prevenciju nasilja prijavljivanje nasilja. Nažalost kada su u pitanju starije žene one se veoma retko usuđuju da prijave nasilje pa onda ne mogu ni da očekuju mere zaštite. Važno je podsticati starije žene da prijavljuju nasilje, kao i da prave lične strategije reakcije ili odbrane od nasilja. Značajno je i podsticati umrežavanje starijih žena i uključivanje u različite forme organizovanja.

Predstavnica Amity je govorila o specifičnostima nasilja nad starijim ženama, o razlozima zbog kojih one prikrivaju nasilje, o posledicama nasilja nad njima, kao i o mogućim strategijama prevencije.

Podsetila je stručnjake da budu svesni posebnih izazova u vezi sa godinama da bi sproveli uspešnu intervenciju kao što su: smanjena otpornost starijih žena na uticaj nasilja, smanjena sposobnost oporavka od nasilnih incidenata i nesposobnost nekih žrtava da identifikuju neadekvatno postupanje kao zlostavljanje, odnosno nasilje.

Od devet slučajeva starijih žena koje su bile žrtve svirepih ubistava od svojih najmilijih u ovoj 2018. godini, ni jedan slučaj nije bio poznat sistemima zaštite.

U čemu su pogrešile te nesretne žene, koje danas nisu više sa nama? Što su o nasilju koje su i pre samog čina ubistva trpele, ćutale, prikrivale ga i opraštale u nadi da će ono prestati. Da su one ili neko umesto njih prijavio nadležnima nasilje, možda bi one danas bile žive? Kako sistem da reaguje ako za nasilje i ne zna?

Svi smo u obavezi da prijavimo sumnju na nasilje, to je ne samo naša moralna građanska već i zakonska obaveza.

Posebno je velika odgovornost na zdravstvenim, socijalnim i svim drugim društvenim ustanovama, uključujući i organizacije civilnog društva, da preduzmu mere u cilju prevencije i brzog i efikasnog sprečavanja nasilja nad ostarelim ženama, a ne da čekaju da im se žrtve same obrate za pomoć.

Radionica koja je realizovana u Požarevcu je samo jedna od aktivnosti u sklopu Projekta: „Prepoznajmo nasilje nad starijim ženama i sprečimo ga“ koji Amity realizuje u partnerstvu sa

Udruženjem penzionera grada Požarevca i Uduženjem žena „Femina“ iz Smederevske Palanke a pod pokroviteljstvom Kancelarije za ljudska i manjinska prava u okviru Programa „Sprovođenje antidiskriminacionih politika u Republici Srbiji za 2018.godinu“

vladesataric