Amity

Amity telefonsko savetovalište za starije

Treća je nedelja kako je starijima od 65, odnosno 70 godina, zabranjen izlazak iz kuće zbog virusa korona. Najveći broj njih je racionalno prihvatio zabranu, i poštuje je, kao i sve preporuke stručnjaka. Disciplinovani su, odgovorni i savesni. Svako je za sebe napravio ili dnevno pravi lične strategije kako umanjiti i kontrolisati stres zbog novonastale situacije, kako sada osmisliti i struktuirati sebi dan da ne bude dosadno, da ne bude zamorno, već umirujuće i relaksirajuće.

Međutim, ima i onih kojima ovo teže polazi za rukom. Posebno ako žive u višespratnicama ili stambenim zgradama, a u malim stanovima, pa još ako nemaju ni terasu, njima je baš, baš teško. Nije lako ni samohranim starijim zavisnim osobama koje su bile korisnice geronto službi, odnosno pomoći u kući. Prethodne tri nedelje, gerontodomaćice nisu smele da ulaze u stan i da im pomažu, već su mogle samo da im kupe i donesu do stana potrebne namirnice i lekove.

Amity telefonsko savetovalište za starije
svakog radnog dana od 16 do 19 sati
062-854-5420

Izazove imaju i neformalni negovatelji zavisnih starijih osoba, posebno oni koji brinu o obolelima od demencije. Kako sa viškom energije njima dragih dementnih osoba, kako ih zadržati u kući, a bez sputavanja i nanošenja bola? Najbitnije je biti strpljiv i smiren i ne pokazivati nervozu u takvim situacijama, već preusmeravati pažnju obolelog na njemu bliske sadržaje, puštati mu muziku koju voli da sluša ili raditi vežbe u kući zajedno sa njim. Ako je ikako moguće, preraspodelite teret brige o obolelom članu i na druge članove porodice. Nije dobro da sve vreme najveći teret brige o zavisnoj starijoj osobi snose žene, što je najčešće slučaj.

U želji da i mi damo doprinos u ovo vreme vanrednog stanja, i pomognemo onima starijima i njihovim neformalnim negovateljima kojima je podrška, konsultacije i savetovanje potrebno, otvorili smo telefonsku liniju na koju se mogu javljati svakog radnog dana od 16 do 19 sati.

Broj telefona je: 062-854-5420
Kraj telefona će dežurati Nada Satarić, socijalna radnica.

Fotografija preuzeta sa stranice https://lowdown.carphonewarehouse.com/how-to/11-things-to-do-with-your-old-phone/31150/

vladesataric