Amity

Pomoćnica ministra sa nama u Požarevcu i Smederevu

Juče, 10.jula 2018. sa nama na osmoj po redu od ukupno 16 planiranih obuka za ovu godinu za stručnjake iz centara za socijalni rad i povereništava Komesarijata, bila je i gospođa Jovana Milovanović, pomoćnica ministra u Sektoru za međunarodnu saradnju, evropske integracije i projekte, Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Razlog njene posete je da se i lično uveri kako teku obuke i raspodela tehničke opreme, koju Amity dodeljuje za deset CSR-a, a u okviru realizacije Projekta: „Podrška lokalnoj integraciji izbeglica iz bivše Jugoslavije i interno raseljenih lica“. Projekat realizujemo u saradnji sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, uz finansijsku podršku Visokog komesarijata Ujedinjenih nacija za izbeglice, na teritoriji 8 okruga (48 opština) u Srbiji.

Tehničku opremu (po kompjuter i štampač), vrednu skoro milion dinara, do sada smo podelili Centrima Novi Pazar, Prokuplje, Kuršumlija, a juče smo to uradili u Požarevcu, potom i u Smederevu. U narednim danima, podelu tehničke opreme realizovaćemo i u Centrima u Beloj Crkvi, Nišu, Leskovcu, Kraljevu i Bujanovcu.

Pomoćnica ministra je istakla: „Ono što mene raduje je što je 8 okruga sa 48 opština i predstavnika Centara za socijalni rad uključeno u program i što Ministarstvo uspeva u svojim naporima da promoviše multidisciplinarni pristup kroz jačanje lokalnih samouprava, jačanje kapaciteta Centara za socijalni rad, kako u radnoj snazi tako i kroz nabavku tehničke opreme. Posebno je značajno što su danas u ovom broju prisutni ljudi koji će proći sertifikovanu obuku koja će im pomoći da svoje profesionalne sposobnosti unaprede ali i da rade na senzibilizaciji, budući da je u pitanju podrška integraciji najosetljivijih grupa“.

Tatjana Rajić, direktorka Centra za socijalni rad Požarevac, je naglasila značaj učešća i CSR-a Požarevac u ovom Projektu, jer su od 01. maja, pa do kraja godine, kroz njega, ojačani sa jednim stručnim radnikom, koji je posebno fokusiran na izlazak na teren i rad sa interno raseljenim licima u Kostolcu, gde ih najviše i ima. Takođe, oprema koju danas dobijaju im puno znači, kao i akreditovane obuke u kojima njihovi stručni radnici učestvuju, jer kroz njih povećavaju svoju senzibilisanost i unapređuju znanje za rad sa najranjivijim kategorijama stanovništva.

Nadežda Satarić, predstavnica Amity-a je istakla da je obuka stručnjaka na temu identifikacije dece sa smetnjama u razvoju, radi uključivanja u sisteme zaštite i podrške, veoma značajna, jer je kod nas u sistem socijalne zaštite uključeno tek nešto više od 10 hiljada ove dece, dok ih prema procenama Svetske zdravstvene organizacije među svom decom ima oko 7%, odnosno oko 90 hiljada u Srbiji. Sigurno je da ima još dece sa smetnjama u razvoju i njihovih porodica kojima je potrebna podrška sistema socijalne zaštite, ali oni nisu uključeni.

Na jučerašnjoj obuci u Hotelu „Dunav“ učestvovalo je 44 stručnjaka iz Požarevca, Plandišta, Kučeva, Pančeva, Žagubice, Smedereva, Smederevske Palanke, Bele Crkve, Malog Crnića, Žabara i Petrovca na Mlavi.

vladesataric