Amity
Promovišemo aktivno starenje

Promovišemo aktivno starenje

U našem društvu, nažalost, postoje snažni stereopi i predrasude prema starenju i starijim ljudima. Sam pojam starenje uglavnom izaziva negativne konotacije, kao što su propadanje, slabljenje, izlapelost…
Kada govorimo o starijim ljudima, kod većine prve asocijacije su: oni su teret ili trošak društva, koliko samo moramo da izdvajamo za njihove

Read More